Betalingsverkeer

DNB en het betalingsverkeer - veilig en probleemloos betalen

Een stabiel financieel stelsel is sterk afhankelijk van een veilig en betrouwbaar betalingsverkeer. Iedereen moet probleemloos in winkels kunnen betalen en vanaf huis via internet of papieren betaalopdrachten geld naar derden kunnen overmaken. En de hoogwaardige betalingen tussen financiële instellingen onderling moeten veilig en zonder storingen verlopen.

Lees meer over: DNB en het betalingsverkeer - veilig en probleemloos betalen

Euromunten

Het ministerie van Financiën is in Nederland verantwoordelijk voor de euromunten. De Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) in Utrecht slaat de Nederlandse euromunten. DNB houdt een depot aan waar tijdelijke overschotten en tekorten kunnen worden gestort of opgenomen. DNB verzorgt samen met de banken en particuliere waardevervoerders de distributie.

Lees meer over: Euromunten

Landen die de euro hebben ingevoerd

De eurobankbiljetten en munten werden op 1 januari 2002 ingevoerd in 12 lidstaten van de Europese Unie: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje. Inmiddels is de euro ook ingevoerd in Estland, Letland, Slovenie, Slowakije, Malta, Cyprus en Litouwen. Daarnaast is de euro ook wettig betaalmiddel in de ministaten Monaco, San Marino en Vaticaanstad. Deze ministaten hebben het recht om eigen euromunten te slaan en in omloop te brengen.

Lees meer over: Landen die de euro hebben ingevoerd

Guldenbankbiljetten

De meeste guldenbankbiljetten kunt u nog tot 2032 omwisselen bij DNB. Guldenmunten (als dubbeltjes en rijksdaalders) zijn hier niet meer om te wisselen. Zilveren guldenmunten kunt u omwisselen bij de Koninklijke Nederlandse Munt of munthandelaren.

Lees meer over: Guldenbankbiljetten

Alternatieve of lokale valuta’s

Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 zijn ze in opkomst: alternatieve oftewel lokale valuta’s. Zo heeft Rotterdam de Dam, Zwolle de PeperMunt en de Indische Buurt in Amsterdam de Makkie. Toch heerst nog vaak onduidelijkheid over de wet- en regelgeving. Die is namelijk niet specifiek op alternatieve of lokale valuta toegespitst. Daarom vindt u hieronder de belangrijkste (spel)regels.

Lees meer over: Alternatieve of lokale valuta’s

Virtuele valuta's

DNB volgt de ontwikkelingen op het gebied van virtuele valuta's met interesse.

Lees meer over: Virtuele valuta's

Giraal betalingsverkeer

Tot de girale diensten van de Nederlandsche Bank behoren het automatisch verwerken van geldoverboekingen en het beheren van rekeningen en saldi voor financiële instellingen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van TARGET2.

Lees meer over: Giraal betalingsverkeer

Effectenverkeer en collateral management

Lees meer over: Effectenverkeer en collateral management

Business Continuity Planning en crisismanagement

Business Continuity Planning (BCP) is het geheel van maatregelen om bij een incident de kritische bedrijfsactiviteiten te kunnen voortzetten (ICT en business). Sinds de gebeurtenissen van 11 september 2001 is het vakgebied BCP en crisismanagement in een stroomversnelling gekomen.

Lees meer over: Business Continuity Planning en crisismanagement

Oversight

Een van de taken van de Nederlandsche Bank (DNB) is oversight. De oversighttaak is gericht op twee doelstellingen waarmee wordt beoogd bij te dragen aan de DNB-brede doelstelling van financiële stabiliteit. Deze doelstellingen zijn het vermijden van het systeemrisico voor zover dat voortvloeit uit het voor Nederland relevante betalings- en effectenverkeer en het bevorderen van de goede werking van het betalingsverkeer in Nederland.

Lees meer over: Oversight

SEPA Nederland - met de eurolanden op weg naar één Europese betaalmarkt

Met de invoering van de Single Euro Payments Area (SEPA) in Nederland en de andere eurolanden ontstaat er eenheid op de Europese betaalmarkt. De Nederlandsche Bank (DNB) voorziet u van de nodige informatie.

Lees meer over: SEPA Nederland - met de eurolanden op weg naar één Europese betaalmarkt

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) zet zich in om de efficiency van ons betalingsverkeer te bevorderen, voor zowel consumenten, bedrijven als banken.

Lees meer over: Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)

Downloads

In deze rubriek vindt u enkele documenten en verwijzingen met betrekking tot het betalingsverkeer.

Lees meer over: Downloads