Betalingsverkeer

DNB en betalingsverkeer

DNB zet zich in voor een veilig en betrouwbaar betalingsverkeer. In dat verkeer gaat het om betalingen in alle soorten en maten. Van het contant betalen van een broodje tot de digitale salarisbetalingen van de bank. In het betalingsverkeer heeft DNB drie rollen: uitvoering, toezicht en overleg.

Lees meer over: DNB en betalingsverkeer

Bankbiljetten en munten

Nog altijd betalen we vaak met bankbiljetten en munten: chartaal. DNB is verantwoordelijk voor de uitgifte van eurobankbiljetten; het ministerie van Financiën voor de euromunten.

Lees meer over: Bankbiljetten en munten

Virtuele en lokale valuta

Lees meer over: Virtuele en lokale valuta

Caribisch Nederland

De USdollar is het wettig betaalmiddel in Caribisch Nederland. Dit omvat de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, ook wel de BES-eilanden genoemd. DNB verzorgt hier de uitgifte van biljetten en munten en bewaakt de kwaliteit. Ook is DNB verantwoordelijk hier voor de goede werking van het betalingsverkeer.

Lees meer over: Caribisch Nederland

TARGET2

Tot de girale diensten van de Nederlandsche Bank behoren het automatisch verwerken van geldoverboekingen en het beheren van rekeningen en saldi voor financiële instellingen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van TARGET2.

Lees meer over: TARGET2

Effectenverkeer en collateral management

DNB beheert het onderpand dat wederpartijen bij haar in de Monetaire Pool hebben gedeponeerd voor monetair en intraday-krediet. Daarnaast beheert DNB het onderpand dat is gedeponeerd in de Tweede Onderpandpool voor DNB-specifieke diensten en doeleinden.

Lees meer over: Effectenverkeer en collateral management

Business Continuity Planning en crisismanagement

Business Continuity Planning (BCP) is het geheel van maatregelen om bij een incident de kritische bedrijfsactiviteiten te kunnen voortzetten (ICT en business). Sinds de gebeurtenissen van 11 september 2001 is het vakgebied BCP en crisismanagement in een stroomversnelling gekomen.

Lees meer over: Business Continuity Planning en crisismanagement

Oversight

Oversight is één van de centralebanktaken van DNB. Doelstellingen zijn:

  • vermijden van (infrastructureel) systeemrisico
  • voorkomen van maatschappelijke ontwrichting als gevolg van verstoringen in het voor Nederland relevante retailbetalingsverkeer
Lees meer over: Oversight

Financial inclusion

Financial inclusion is een situatie waarin alle mensen en bedrijven vrij toegang hebben tot financiële diensten en wel tegen een acceptabele prijs en van goede insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten.

Lees meer over: Financial inclusion

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer richt zich op de bevordering van de maatschappelijke efficiëntie van het retail-betalingsverkeer.

Lees meer over: Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)

Downloads

In deze rubriek vindt u enkele documenten en verwijzingen met betrekking tot het betalingsverkeer.

Lees meer over: Downloads