SEPA/Over op IBAN

Actuele onderwerpen

In het Nederlandse betalingsverkeer is hard gewerkt aan de overgang naar Europese standaarden die op grond van Europese wetgeving vanaf 1 februari 2014 verplicht is voor het betalingsverkeer in euro’s. In januari 2014 is er een voorstel gekomen van de Europese Commissie voor een aanvullende overgangsperiode van zes maanden omdat niet overal in de eurozone de migratie ver genoeg gevorderd is. Het Europees Parlement en de Raad hebben met dit voorstel ingestemd zodat marktpartijen nog tot 1 augustus 2014 met nationale standaarden en formaten kunnen werken.

Lees meer over: Actuele onderwerpen

Waarom SEPA?

Europa is onderweg naar één grote betaalmarkt: de Single Euro Payments Area. Nationale verwerkers en aanbieders van betalingsverkeer zijn niet langer afgeschermd van buitenlandse concurrentie. Dat gaat de efficiency verhogen.

Lees meer over: Waarom SEPA?

Betekenis SEPA voor Nederland

Eén Europese betaalmarkt biedt inefficiënte betaallanden relatief meer voordelen dan efficiënte, zoals Nederland. Maar ook Nederland kan profiteren, al worden die voordelen vooral op langere termijn zichtbaar. Nu zijn er nog onzekerheden, moeten aanbieders en afnemers investeringen doen en zich in de overgangsfase aanpassen aan de nieuwe producten en de nieuwe marktordening.

Lees meer over: Betekenis SEPA voor Nederland

SEPA-Migratie Nederland

De SEPA-migratie is in alle landen nationaal georganiseerd. Om in Nederland een soepele en tijdige overgang te realiseren, maken aanbieders en gebruikers van betalingsverkeer afspraken in het Nationaal Forum voor de SEPA-migratie (NFS). Hierin zijn banken, bedrijven, consumenten, overheden, softwareleveranciers en andere organisaties vertegenwoordigd.

Lees meer over: SEPA-Migratie Nederland

Visie en rol DNB

DNB zet zich in voor een succesvolle realisatie van de Europese betaalmarkt voor betalingen in euro.

Lees meer over: Visie en rol DNB

Publicaties

Hier vindt u het SEPA-Migratieplan, speeches, notities, voortgangs- en onderzoeksrapporten, consultaties, statistieken en links naar andere websites.

Lees meer over: Publicaties