DNB and payments

DNB actively promotes a safe and reliable payment system. This involves payments of all kinds and sizes. From cash payments for a sandwich to the electronic payment of salaries by banks. We have three roles in the payments system: execution, supervision, and consultations.

DNB and payments

Meest bezochte onderwerpen

Wat doet DNB?

DNB zorgt voor de uitgifte en controle van eurobankbiljetten en werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe biljetten. Ook vervult DNB een uitvoerende rol om betalings- en effectenverkeerssystemen goed te laten functioneren (TARGET2 en onderpand).
Naast een uitvoerende rol, houdt DNB toezicht op  systeemrisico’s (Oversight) en collectieve betaalproducten.
Overleg is een derde taak. Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) overlegt over veiligheid, innovatie en toegankelijkheid van het betalingsverkeer van Nederland. Tegenwoordig maakt het Nederlandse betalingsverkeer onderdeel uit van het Europese betalingsverkeer (Single Euro Payments Area).
Tenslotte zet DNB zich in voor de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van betalingsverkeer en andere financiële producten: Financial Inclusion.

Wat doet DNB?
Echt of vals?
Download de Echt of vals-app
Download de app