Nieuwsoverzicht en archief

 • DNBulletin: Nieuw toezichtraamwerk werpt beter licht op kapitaalspositie zorgverzekeraars
  DNBulletin - 2 juli 2015
  Zorgverzekeraars gaan er van uit dat ze volgend jaar met voldoende kapitaal het nieuwe toezichtraamwerk Solvency II ingaan. Het aanwezige kapitaal overtreft in de meeste gevallen zowel de wettelijke solvabiliteitseis van DNB als de door de zorgverzekeraar zelf gedefinieerde interne streefnorm, zo blijkt uit een eigen beoordeling die DNB eind vorig jaar van de zorgverzekeraars ontving. Deze beoordelingen laten daarnaast zien dat Solvency II zorgverzekeraars in staat stelt om de interne streefnorm nauwkeuriger te onderbouwen, zodat voor alle betrokken partijen duidelijk is waarom zorgverzekeraars een bepaalde kapitaalbuffer in acht nemen. Dit alles in het licht van de premiestelling.
  Lees meer over: DNBulletin: Nieuw toezichtraamwerk werpt beter licht op kapitaalspositie zorgverzekeraars
 • Nieuwsbrief Betaalinstellingen juli 2015
  nieuwsbrief betaalinstellingen - 1 juli 2015
  In dit nummer: Nieuwsbrief nu ook in het Engels en abonneer u, Melden en meldingsplicht significante gebeurtenissen, Toezichtseminar: tips om uw instelling compliant te maken , Stijging toezichtkosten voor betaalinstellingen, Halfjaarlijkse en jaarlijkse prudentiële rapportages veranderen voor betaalinstellingen, Kort nieuws.
  Lees meer over: Nieuwsbrief Betaalinstellingen juli 2015
 • Nieuwsbrief banken juli 2015
  nieuwsbrief banken - 1 juli 2015
  In dit nummer: Instellingen geven hun mening over het toezicht, Waarschuwing tegen risico’s van algoritmische handel, Thematisch onderzoek buitenlandse privatebankingactiviteiten, DNB pleit voor meer diversiteit en concurrentie in de bankensector, Blijvende aandacht voor naleving Sanctiewet,  Digitaal bezwaar maken, Stijging toezichtkosten voor banken, Nieuwsvoorziening DNB over financiële sancties, Referentiekader voor operationeel risicobeheer, Informatieverzoeken van DNB.
  Lees meer over: Nieuwsbrief banken juli 2015
 • Nieuwsbrief Pensioenen juli 2015
  nieuwsbrief pensioenen - 1 juli 2015
  In dit nummer: DNB-Pensioenseminar 10 september: inschrijving begonnen, Nieuw FTK: Q&A’s en herstelplannen, ‘Beheersing IT risico’s moet hoger op de bestuursagenda’, Incident: verplichte melding bij DNB, Voorbeelden integriteitsrisicoanalyse, Instellingen geven hun mening over het toezicht, Toezichtkosten voor pensioenfondsen, Nieuwsvoorziening DNB over financiële sancties, Digitaal bezwaar maken.
  Lees meer over: Nieuwsbrief Pensioenen juli 2015
 • Nieuwsbrief Verzekeren juli 2015
  nieuwsbrief verzekeren - 1 juli 2015
  In dit nummer: Uitvraag interne auditfunctie, Instellingen geven hun mening over het toezicht, Toezichtkosten voor verzekeraars, Nieuws over rapportage Solvency II, Tegenvallende resultaten Motorrijtuigen Aansprakelijkheid, Blijvende aandacht voor naleving Sanctiewet, Digitaal bezwaar maken, Nieuwsvoorziening DNB over financiële sancties, Agenda en publicaties, Informatieverzoeken.
  Lees meer over: Nieuwsbrief Verzekeren juli 2015