Nederlanders positief over globalisering

Persbericht
Datum 26 november 2009

Nederlanders voorzien per saldo een stijging van onze welvaart door de globalisering: 56 procent is positief over globalisering, 14 procent in meer of mindere mate negatief. Over de opkomst van landen als China en India denken Nederlanders vergelijkbaar. Zij zijn bovendien positiever over globalisering dan veel andere Europeanen, mogelijk dankzij de open economie en van oudsher internationale oriëntatie. Wel maken meer Nederlanders zich zorgen over de lonen en de werkgelegenheid, hoewel slechts drie procent vreest voor de eigen baan.

Dit blijkt uit onderzoek dat president Nout Wellink van de Nederlandsche Bank vandaag presenteerde tijdens een symposium over verschuivende machtsverhoudingen in de wereld. Hij noemt de uitkomsten bemoedigend: “We staan voor grote veranderingen, maar met het juiste beleid zijn de voordelen groter dan de nadelen.” Hij roept beleidsmakers en politici op de aanzienlijk positieve effecten van globalisering te benadrukken. Die blijven nu vaak onderbelicht. Dankzij Chinese importen alleen al zijn Nederlandse consumenten 300 euro goedkoper uit voor de jaarlijkse aankopen. Als distributieland voor de rest van Europa plukt Nederland nog extra vruchten van de groeiende handel uit Azië. En Nederlandse exporteurs hebben baat bij de toenemende welvaart in China en India. De Aziatische verkopen van Heineken stegen sinds 1990 bijvoorbeeld sterk.

Geen Calimero-complex

Minder optimistisch zijn de Nederlanders over de politieke invloed van ons land. Bijna 30 procent is hierover negatief. Wellink vindt dit onterecht: “We moeten onszelf geen Calimero-complex aanpraten. Nederland heeft momenteel de zeventiende economie ter wereld, en de tiende financiële sector. We verdienen dus een plaats in economische overlegorganen, en onze informele deelname aan de G20 is niet onlogisch.” Volgens sommigen zal de machtsverschuiving ook tot meer internationale conflictsituaties leiden, bij voorbeeld over grondstoffen. Terwijl het Westen grondstoffen vooral als verhandelbare goederen ziet, hebben veel opkomende landen een meer strategische en geopolitieke benadering. China sluit al veel overeenkomsten om de aanvoer van grondstoffen veilig te stellen, en doet ook zaken met landen als Sudan, Iran en Myanmar.

Globalisering niet nieuw

Globalisering, de integratie van nationale economieën via stromen van goederen, kapitaal, technologie en mensen, is niet nieuw. De Europese ontdekkingsreizen tussen 1500 en 1800 waren al een vorm van globalisering. Wel nieuw is de veel intensere concurrentie. Vroeger verschilden landen zo veel, dat een concurrentievoordeel niet snel verloren ging. De opkomst van landen is ook niet nieuw. Het huidige groeitempo van China en India verschilt niet wezenlijk van eerdere spurts van Japan, Taiwan of Maleisië. Wel nieuw is de enorme schaal van de verandering. Alleen China en India hebben samen al 2,5 miljard inwoners, bijna 40% van de wereldbevolking. Sinds 1980 steeg het aandeel van opkomende landen in de wereldeconomie van 33% tot 42%. En door handel met deze landen is het arbeidsaanbod in de wereld effectief vier keer zo groot geworden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 020-5243100, 0652496961) en Herman Lutke Schipholt (020-5242712, 0652496900).

Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van deDNB-enquête

Algemene vragen over globalisering en de opkomst van landen als China en India

 

Zeer

negatief

Enigszins

negatief

Neutraal

Enigszins

positief

Zeer positief

Weet niet

Hoe beoordeelt u het proces van globalisering?

1

13

24

42

14

6

Hoe beoordeelt u de opkomst van landen als China en India?

2

15

24

42

12

5

Economische gevolgen van de opkomst van landen als China en India

 

Positief effect

Geen effect

Negatief effect

Weet niet

 

 

Wat is volgens u het effect op de welvaart?

35

22

21

22

 

 

Wat is volgens u het effect op het aantal banen?

14

28

39

19

 

 

Wat is volgens u het effect op de lonen?

1

33

48

17

 

 

 

Zeer sterk

Redelijk sterk

Neutraal

 

Redelijk

zwak

Zeer zwak

Weet niet

Wat vindt u van de Nederlandse concurrentiepositie?

1

30

34

22

2

11

 

Zeer veel

Redelijk veel

Neutraal

Te weinig

Veel te

weinig

Weet niet

Vindt u dat de overheid voldoende doet aan de concurrentiepositie?

1

18

30

21

5

26

Politieke gevolgen van de opkomst van landen als China en India

 

Toename

Onver-anderd

Afname

Weet niet

 

 

Wat is volgens u het effect op de politieke invloed van Westerse landen?

5

25

52

16

 

 

Wat is volgens u het effect op de invloed van Westerse normen en waarden?

32

28

20

20

 

 

Wat is volgens u het effect op de internationale conflicten in de wereld?

20

36

23

21

 

 

 

Zeer

negatief

Enigszins

negatief

Neutraal

Enigszins

positief

Zeer positief

Weet niet

Hoe beoordeelt u de vooruitzichten voor de politieke invloed van Nederland in de wereld?

4

26

43

17

1

10

 

Zeer veel

Redelijk veel

Neutraal

Te weinig

Veel te weinig

Weet niet

Vindt u dat de overheid voldoende doet om de politieke invloed te stimuleren?

 

1

25

34

18

5

17

 

* De genoemde getallen zijn percentages van het totaal aantal ondervraagden.

** De vragen zijn hier voor de overzichtelijkheid verkort weergegeven, en zijn dus niet volledig gelijk aan de oorspronkelijke formuleringen in de enquête.

*** Van de ondervraagden had 67% gestemd bij de laatste Europese verkiezingen, terwijl de werkelijke opkomst slechts 37% was. Om een mogelijke bias in de steekproef te voorkomen, zijn de antwoorden van de stemmers en de niet-stemmers opnieuw gewogen met de gewichten van de landelijke opkomst. Dit heeft geleid tot enigszins andere percentages, maar maakt kwalitatief weinig uit voor de resultaten.