Sterkere dollar bezorgt Nederlandse beleggingsinstellingen koerswinst

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 17 februari 2017

In het vierde kwartaal van 2016 groeide het beheerd vermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen met EUR 7 miljard tot EUR 831 miljard. Mede dankzij de lagere wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar boekte de sector een rendement van 2,7% op kwartaalbasis. De hieruit voortkomende vermogensstijging werd deels teniet gedaan doordat investeerders EUR 10,9 miljard aan de fondsen onttrokken.

Het totale vermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen is met EUR 7,0 miljard (ofwel 0,9%) gegroeid in het laatste kwartaal van 2016 (zie figuur 1). Daarmee heeft het belegd vermogen van de sector een nieuwe recordomvang bereikt van EUR 830,8 miljard. Onder de stijging gaan aanzienlijke verschillen tussen typen fondsen schuil. Aandelen- en vastgoedfondsen zijn met respectievelijk EUR 9,5 miljard en 2,6 miljard gegroeid. Obligatiefondsen zijn juist gekrompen, met EUR 14,6 miljard. De categorie overige fondsen, met daarin onder andere hypotheekfondsen, hedgefondsen en grondstoffondsen, groeide met EUR 9,5 miljard.

 

Wisselkoerswinsten zijn de voornaamste reden voor de groei van de sector. De totale activa van de sector zijn met EUR 20,3 miljard gegroeid door wisselkoersherwaarderingen. Ongeveer 30% van de totale activa van Nederlandse beleggingsinstellingen zijn afkomstig uit de Verenigde Staten. Een depreciatie van de euro ten opzichte van de dollar zoals in het vierde kwartaal van 2016 heeft plaatsgevonden (-5,6%), leidde daarom tot grote koerswinsten voor de sector. Mede door deze winsten hebben de beleggingsinstellingen een rendement van 2,7% kwartaal-op-kwartaal behaald (zie figuur 2).

 

Het effect van deze koerswinsten op het belegd vermogen wordt deels teniet gedaan door onttrekkingen van investeerders. Voor het eerst in 2016 hebben investeerders netto geld onttrokken aan beleggingsinstellingen (EUR 10,9 miljard, zie figuur 3). Zowel aan aandelen- als aan obligatiefondsen hebben beleggers geld onttrokken: respectievelijk EUR 4,9 en EUR 8,5 miljard. Dit gebeurde vooral door institutionele investeerders zoals verzekeraars en pensioenfondsen. Hoewel verzekeraars al het hele jaar geld uit beleggingsinstellingen terugtrekken, is het volume hiervan in het laatste kwartaal van 2016 het hoogst met EUR 4,1 miljard. Pensioenfondsen hebben voor het eerst in het afgelopen jaar geld onttrokken, namelijk EUR 6,2 miljard. De categorie overige fondsen laat een positieve netto-inleg zien, met name dankzij de doorzettende groei van hypothekenfondsen. De trend van nieuwe hypotheekverstrekking vanuit Nederlandse beleggingsfondsen aan particulieren zet daarmee door.

Meer informatie via deze link.