DNB-conjunctuurindicator

De DNB-conjunctuurindicator blikt momenteel vooruit tot en met juni 2017 en indiceert aan het einde van deze periode een verdere verbetering van de Nederlandse conjunctuur.

De DNB-conjunctuurindicator geeft inzicht in de conjuncturele vooruitzichten op de korte termijn. Anders dan de DELFI-ramingen, die de economische ontwikkelingen op de middellange termijn (2 tot 3 jaar vooruit) voorspelt, heeft de DNB-conjunctuurindicator tot doel omslagen in de Nederlandse conjunctuur te signaleren. Daarbij kan maximaal zeven maanden vooruit worden gekeken.

Realisatie en voorspelling

De DNB-conjunctuurindicator bestaat uit twee reeksen: de realisatie van de conjunctuur en de verwachte ontwikkeling daarvan in de nabije toekomst. De realisatie van de conjunctuur is gebaseerd op de maandelijkse cijfers van de industriële productie. Door zijn internationale oriëntatie is de industrie een belangrijke graadmeter voor de Nederlandse conjunctuur, die in grote mate wordt beïnvloed door de internationale omgeving. De indicator van de toekomstige conjunctuur is samengesteld op basis van consumenten- en producentenenquêtes, financiële indicatoren en indicatoren voor de uitvoer (voor een technische beschrijving van de laatste herziening van de DNB-conjunctuurindicator, zie link naar de ESB-site).

Conjunctuurfases

De DNB-conjunctuurindicator onderscheidt vier conjunctuurfases. Na een conjuncturele piek volgt een fase van afkoeling. In deze fase verslechtert de economie, maar ligt de economische activiteit nog wel boven zijn trendmatige niveau. Zodra de indicator onder dit trendmatige niveau komt, begint de fase van laagconjunctuur, waarin de economie aanvankelijk verder afkoelt. Dit eindigt in een conjunctureel dal waarna de economie in de herstelfase komt. Tijdens de herstelfase blijft de economische activiteit onder het trendmatige niveau liggen. Zodra de economie hier weer boven komt, begint de fase van hoogconjunctuur. Deze fase eindigt in een conjuncturele piek, waarna de cyclus weer van voren af aan begint.

DNB-conjunctuurindicator
Gestandaardiseerde afwijking van de trend
Conjunctuurindicator