Expositieprogramma

Regelmatig organiseert de Nederlandsche Bank (DNB) exposities. Deze zijn enerzijds bedoeld als podium voor jonge kunstenaars, en anderzijds om medewerkers kennis te laten maken met ontwikkelingen in de moderne beeldende kunst. De exposities zijn op afspraak ook voor niet-medewerkers te bezoeken (legitimatie verplicht). Neem hiervoor telefonisch contact op met +31(0)20-5242183.

Programma 2015 

Peggy Franck en Helen Verhoeven

Peggy Franck en Helen Verhoeven - Apophänie, 19 februari tot 3 april
Nieuw en recent werk van Peggy Franck en Helen Verhoeven wordt samengebracht in de tentoonstellingApophäniein De Nederlandsche Bank, voortvloeiend uit de dialoog die Franck en Verhoeven met elkaar voeren sinds hun residentie aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in 2005-2006.

Apofenie:Van het Griekse word apo [away from] + phaenein [to show] “Apofenie is het verschijnsel waarbij mensen in willekeurige gegevens patronen opmerken, en daarin betekenis lezen die er niet is.” Het begrip Apophänie is in 1958 door psychiater Klaus Conrad genoemd in zijn boek “Die beginnende Schizophrenie. Versuch einer Gestaltanalyse des Wahns” en refereert naar de waanideeën van iemand die patronen schijnt te herkennen in ongerelateerde informatie. Ook bestaat er een tegengestelde diagnose: zo beweert parapsycholoog David Luke dat de verbindingen van Apofenie juist echt zijn.

De oeuvres van beide kunstenaars onderscheiden zich in een verschillende facetten. Verhoeven portretteert de menselijke staat in volle kracht, binnen het kader van een schilderij of een sculptuur. De menselijke figuren in dichtbevolkte schilderijen geven zich vaak openlijk bloot. Franck, daarentegen, maakt gelaagde onderzoeken naar de kruising tussen fotografie, installatie en schilderkunst, die abstracter van aard zijn. In haar werk zijn de sporen van menselijke aanwezigheid door middel van gefotografeerde reflecties doelbewust verinnerlijkt. In de interactie tussen het aanwezige en het afwezige, ontmoeten de twee oeuvres elkaar in een fysieke en materiële sensualiteit, die ongemakkelijke gevoelens van herkenning en vervreemding kan oproepen.

In veel van de gesprekken tussen Franck en Verhoeven komt de aard van compositie en de oorsprong van intuïtie naar voren. Voor beide kunstenaars is de intuïtieve logica waarmee een compositie vorm krijgt een centraal, maar onbegrijpelijk onderdeel van het werk. Waarom iets past, klopt, of moet tijdens het maakproces lijkt het best te kunnen worden beschreven door het begrip Apophänie: een soort psychose waarin schijnbaar willekeurige elementen met spanning of harmonie naar elkaar toe trekken zodat de daaropvolgende patronen, verbindingen een visuele orde en (onnoembare) betekenis verkrijgen.

Passage Obscur (2014), Chaïm van Luit

Aanwinsten 2014

De Kunstcommissie van De Nederlandsche Bank toonde van 15 januari tot 13 februari 2015 in de Kunstruimte een overzicht van de aanwinsten van 2014. De eigenzinnige en vernieuwende collectie van DNB is verrijkt met nieuw werk van vertrouwde kunstenaars als Roy Villevoye en Berend Strik, waarmee er consequent wordt gebouwd aan hun oeuvre binnen onze collectie. Tegelijk is de kunstcollectie wederom aangescherpt met werk van veelbelovende kunstenaars, waaronder Daniëlle van Ark’s Ever get the feeling you’ve been cheated? (2012). Met de aanwinsten in de kunstcollectie reflecteert DNB niet alleen haar identiteit als instituut. Zoals Chaïm van Luit met zijn Passage Obscur (2014) werelden blootlegt die aan het zicht zijn onttrokken, poogt de collectie van DNB een actueel inzicht te geven in de kunstwereld. Het kan ons in staat stellen de dialoog met kunst aan te gaan en stimuleert bovendien de dialoog tussen de werken onderling.

De Kunstcommissie toont met trots in de tentoonstelling Aanwinsten 2014 het werk van de volgende kunstenaars: Anna Ostoya, Antonis Pittas, Astrid Mingels, Berend Strik, Chaïm van Luit, Daniëlle van Ark, Derk Thijs, Florian en Michael Quistrebert, JCJ Vanderheyden, Jean-Baptiste Maitre, Jennifer Tee, Marijn van Kreij, Navid Nuur, Rob Voerman, Roy Villevoye, Scarlett Hooft Graafland en Simon van Til.

Raadpleeg voor meer informatie over de aanwinsten van 2014 en de gehele kunstcollectie In Zicht.Overwegingen bij de collectie van De Nederlandsche Bank (2014) en wees welkom in de Kunstruimte van De Nederlandsche Bank.