Nationale Numismatische Collectie

Nationale Numismatische Collectie

De Nederlandsche Bank (DNB) beheert de Nationale Numismatische Collectie (NNC). Dit is de grootste collectie in Nederland van papiergeld, munten, penningen en andere numismatische objecten. Tot de collectie behoort ook een van de meest uitgebreide numismatische bibliotheken ter wereld. Naast de NNC beheert DNB ook de muntenvondsten-database NUMIS.

Lees meer over: Nationale Numismatische Collectie

Collectie

De Nationale Numismatische Collectie (NNC) wordt gerekend tot een van de grotere en belangrijke numismatische collecties ter wereld. De collectie is niet alleen omvangrijk maar ook heel divers. Vanzelfsprekend ligt de nadruk op betaalmiddelen en daaraan verwante voorwerpen uit Nederland. De afdeling Nederland, met objecten vanaf de middeleeuwen tot het heden, is op haar gebied de mooiste ter wereld. In de NNC is ook een prachtige afdeling Griekse en Romeinse munten aanwezig.

Lees meer over: Collectie

Munt en Biljet onder de Loep

De Nederlandsche Bank introduceert de rubriek Munt van de Maand. In deze rubriek presenteert DNB maandelijks een bijzondere munt of biljet uit de numismatische collectie. Het object kan bijzonder zijn door ouderdom, waarde of uniciteit, maar is dat altijd door het menselijke verhaal erachter. 

Lees meer over: Munt en Biljet onder de Loep

NUMIS

Om alle informatie te stroomlijnen is een Numismatisch Informatie Systeem (NUMIS) in het leven geroepen. In deze database worden Nederlandse numismatische vondsten, voor zover gemeld, vastgelegd. Het kan daarbij gaan om losse munten maar ook om meerdere munten (schatvondst). In principe worden alleen vondsten van objecten geproduceerd voor 1600 opgenomen. Schatvondsten uit latere tijd worden wel geregistreerd.

Lees meer over: NUMIS

Melden van muntvondsten

Hebt u een numismatisch voorwerp gevonden, dan kunt u dit melden door gebruik te maken het meldingsformulier. Voeg daar een scherpe digitale afbeelding met witte achtergrond van beide zijden aan toe.

DNB beschouwt persoonsgegevens en informatie over de exacte vindplaats als vertrouwelijke informatie die niet zonder toestemming van de vinder bekend wordt gemaakt.

Lees meer over: Melden van muntvondsten

Contact

DNB heeft meerdere e-mail adressen voor vragen over de collectie of algemenere vragen over biljetten, munten en penningen of andere numismatische vragen.

Lees meer over: Contact