Werken aan vertrouwen

DNB maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland.

Daartoe werkt DNB als onafhankelijke centrale bank, toezichthouder en resolutie-autoriteit samen met Europese partners aan: 

  • prijsstabiliteit en een evenwichtige macro-economische ontwikkeling in Europa;
  • een schokbestendig financieel systeem en een veilig, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer;
  • solide, integere en afwikkelbare financiële instellingen die hun verplichtingen en toezeggingen nakomen.

Door onafhankelijk economisch advies uit te brengen, versterkt DNB het beleid gericht op haar primaire doelstellingen