Organisatie

Organisatievorm

De Nederlandsche Bank (DNB) is een naamloze vennootschap (NV) waarvan het dagelijkse bestuur in handen is van de directie. Zoals elke NV kent DNB een Raad van Commissarissen. Daarnaast is er de Bankraad.

Lees meer over: Organisatievorm

Directie

Het dagelijkse bestuur van De Nederlandsche Bank is in handen van een directie. Die bestaat uit een president en maximaal vijf directieleden. De directieleden worden door de Kroon voor zeven jaar benoemd.

Lees meer over: Directie

Raad van Commissarissen en Bankraad

Lees meer over: Raad van Commissarissen en Bankraad

Governance

DNB wordt bestuurd door een directie die bestaat uit de president en vier directeuren, allen benoemd bij Koninklijk Besluit voor een periode van zeven jaar. Er is sprake van collegiaal bestuur. De president is op persoonlijke titel lid van de Raad van Bestuur van de ECB. De Raad van Commissarissen ziet toe op het beheer van DNB en staat de directie met raad terzijde.

Lees meer over: Governance

Onafhankelijkheid en geheimhouding

De Nederlandsche Bank is verantwoordelijk voor het bewaken van de financiële stabiliteit in Nederland. Drie zaken zijn daarbij van belang: lage inflatie, veilig betalingsverkeer en soliditeit en integriteit van financiële instellingen.

Lees meer over: Onafhankelijkheid en geheimhouding

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

DNB maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland. Wij integreren en verankeren duurzaamheid zo veel mogelijk in onze taakuitoefening en bedrijfsvoering. In ons MVO-beleid richten we ons op verdere integratie van MVO in onze kerntaken, een duurzame bedrijfsvoering, een duurzaam sociaal beleid, integriteit en compliance, en maatschappelijke betrokkenheid.

Lees meer over: Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Integriteit

De Nederlandsche bank (DNB) hecht veel waarde aan haar integriteit. Dat blijkt onder andere uit de gedragscode van DNB. Daarin staat: 'Door integer gedrag scheppen we vertrouwen, zowel in onze eigen instelling als in het maatschappelijke economische verkeer'.

Lees meer over: Integriteit

Begroting en verantwoording

Jaarlijks stelt de Nederlandsche Bank (DNB) een begroting op van de te maken kosten. In de begrotingssystematiek beantwoordt DNB drie vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat gaat het kosten. Hiermee legt DNB een verband tussen de maatschappelijke effecten die zij nastreeft, de activiteiten die zij daarvoor onderneemt en de kosten die daarmee zijn gemoeid

Lees meer over: Begroting en verantwoording

Eurosysteem

De Nederlandsche Bank doet veel werk in Europees verband. Sinds 1 januari 1999 maakt DNB deel uit van het Eurosysteem. Daartoe behoren ook de Europese Centrale Bank en de centrale banken van de andere landen die de euro hebben ingevoerd: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije en Spanje. De missie van het Eurosysteem is prijsstabiliteit.

Lees meer over: Eurosysteem

Geschiedenis van DNB

DNB maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en duurzame welvaart in Nederland. Dit doet DNB als onafhankelijke centrale bank, toezichthouder en resolutie-autoriteit, samen met Europese partners.

Lees meer over: Geschiedenis van DNB