Gewenning aan langdurig lage rente risico voor huishoudens en bedrijven met hoge schulden

Op de internationale financiële markten was het afgelopen halfjaar sprake van toenemende nervositeit, wat mede werd veroorzaakt door tegenvallende mondiale economische ontwikkelingen. Mede door het ruime monetaire beleid van de ECB zal de rente naar verwachting langdurig laag blijven. Een langdurig lage rente heeft negatieve gevolgen voor de solvabiliteit van pensioenfondsen en verzekeraars. Daarnaast kan gewenning aan een lage rente optreden, wat huishoudens en bedrijven met hoge schulden in problemen kan brengen wanneer de rente op termijn terugkeert naar een normaler niveau. Nederlandse banken staan er qua winstgevendheid en kapitalisatie relatief goed voor. Ondanks de lage rente blijven hun rente-inkomsten vooralsnog op peil. Dit concludeert het vandaag gepubliceerde Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) van De Nederlandsche Bank.

Gewenning aan langdurig lage rente risico voor huishoudens en bedrijven met hoge schulden

Indicatoren voor financiële stabiliteit

Wat is financiële stabiliteit?

Het financiële stelsel vervult een spilfunctie in de economie. Het zorgt ervoor dat je kunt sparen, lenen en investeren, dat je financiële risico’s kunt afdekken die je niet zelf wilt dragen, en dat je veilig en snel kunt betalen. Zaken waar je meestal niet bij stil staat, maar die wel essentieel zijn voor de economie. Daarom maakt DNB zich sterk voor een stabiel financieel stelsel. Een stelsel dat in staat is schokken op te vangen en dat bijdraagt aan duurzame economische groei in Nederland.

Wat is financiële stabiliteit?

Hoe bevordert DNB de financiële stabiliteit?

DNB zet zich in voor stabiele prijzen, solide financiële instellingen en een goed werkend betalingsverkeer. Deze elementen zijn stuk voor stuk onmisbaar voor een stabiel financieel stelsel. Daarnaast richt DNB zich op risico’s die het gehele stelsel kunnen raken. DNB waarschuwt voor deze risico’s en geeft adviezen. Bijvoorbeeld door te pleiten voor een beperking van de mate waarin de eigen woning met een hypotheek kan worden gefinancierd. Ook maakt DNB het stelsel weerbaarder door bijvoorbeeld extra buffers te eisen van financiële instellingen.

Hoe bevordert DNB de financiële stabiliteit?