DNBulletin: Financiële stabiliteit gebaat bij betere prijsindex commercieel vastgoed

Het is belangrijk dat er snel een goede prijsindex komt voor de Nederlandse commercieel vastgoedmarkt. Waar de prijsontwikkelingen in de huizenmarkt al behoorlijk inzichtelijk zijn, moet er ook voor commercieel onroerend goed een dekkende en representatieve index komen. Dat draagt bij aan de financiële stabiliteit, zo betoogt DNB tijdens het seminar “De Vastgoedindex op waarde geschat”. DNBulletin: Financiële stabiliteit gebaat bij betere prijsindex commercieel vastgoed

Indicatoren voor financiële stabiliteit

Wat is financiële stabiliteit?

Het financiële stelsel vervult een spilfunctie in de economie. Het zorgt ervoor dat je kunt sparen, lenen en investeren, dat je financiële risico’s kunt afdekken die je niet zelf wilt dragen, en dat je veilig en snel kunt betalen. Zaken waar je meestal niet bij stil staat, maar die wel essentieel zijn voor de economie. Daarom maakt DNB zich sterk voor een stabiel financieel stelsel. Een stelsel dat in staat is schokken op te vangen en dat bijdraagt aan duurzame economische groei in Nederland.

Wat is financiële stabiliteit?

Hoe bevordert DNB de financiële stabiliteit?

DNB zet zich in voor stabiele prijzen, solide financiële instellingen en een goed werkend betalingsverkeer. Deze elementen zijn stuk voor stuk onmisbaar voor een stabiel financieel stelsel. Daarnaast richt DNB zich op risico’s die het gehele stelsel kunnen raken. DNB waarschuwt voor deze risico’s en geeft adviezen. Bijvoorbeeld door te pleiten voor een beperking van de mate waarin de eigen woning met een hypotheek kan worden gefinancierd. Ook maakt DNB het stelsel weerbaarder door bijvoorbeeld extra buffers te eisen van financiële instellingen.

Hoe bevordert DNB de financiële stabiliteit?