Taken

Financiële Stabiliteit

Het financiële stelsel vervult een spilfunctie in de economie. Daarom maakt DNB zich sterk voor een stabiel financieel stelsel. Dit stelsel is in staat schokken op te vangen, en draagt daarmee bij aan een duurzame welvaart in Nederland.

Lees meer over: Financiële Stabiliteit

Monetair Beleid - Over inflatie, stabiele prijzen en de rente

De kern van het monetaire beleid is prijsstabiliteit. Prijzen die niet te snel stijgen (inflatie) of dalen (deflatie) zorgen ervoor dat de koopkracht zoveel mogelijk behouden blijft. Als de prijzen met net iets minder dan 2% per jaar stijgen op de middellange termijn is er sprake van prijsstabiliteit.

Lees meer over: Monetair Beleid - Over inflatie, stabiele prijzen en de rente

DNB en betalingsverkeer

Iedereen wil overal gemakkelijk kunnen betalen. En betalingen tussen financiële instellingen moeten vlekkeloos verlopen. DNB zet zich hiervoor in.

Lees meer over: DNB en betalingsverkeer

Toezicht - Financiële instellingen moeten solide en integer zijn

Wie een verzekering afsluit, rekent erop dat de verzekeraar in staat is om te betalen als de nood aan de man komt. Gepensioneerden gaan er vanuit dat het pensioen iedere maand netjes wordt overgemaakt. En wie zijn salaris op een bankrekening laat storten, wil zeker weten dat zijn geld veilig is. De Nederlandsche Bank (DNB) maakt zich sterk voor een betrouwbaar financieel stelsel waarin instellingen hun verplichtingen nakomen.

Lees meer over: Toezicht - Financiële instellingen moeten solide en integer zijn

Resolutie - Een beheerste aanpak van bankfalen

Financiële instellingen moeten solide en integer zijn. De Nederlandsche Bank (DNB) zet zich in haar toezicht in voor een betrouwbaar financieel stelsel waarin instellingen hun verplichtingen nakomen. Als het met een bank ondanks het strenge toezicht toch misgaat, moet eventuele problemen ordentelijk wordt opgelost. Dit wordt ook wel resolutie genoemd. Vanaf 1 januari 2015 is DNB daarom de nationale resolutieautoriteit.

Lees meer over: Resolutie - Een beheerste aanpak van bankfalen

Economisch Advies - DNB als adviseur van de regering

De Nederlandsche Bank (DNB) geeft economisch advies aan de regering en heeft daarnaast een belangrijke rol in verschillende overlegorganen. Door het geven van onafhankelijk economisch advies draagt DNB bij aan goede nationale en internationale besluitvorming over het economische beleid. Dit doet DNB op grond van haar kennis, reputatie en onafhankelijke positie.

Lees meer over: Economisch Advies - DNB als adviseur van de regering

Onderzoek

Om haar werk goed te kunnen doen is toonaangevende kennis voor DNB van groot belang. Het wetenschappelijk onderzoek van DNB is dan ook gericht op ondersteuning van de kerntaken.

Lees meer over: Onderzoek

Statistiek

De Nederlandsche Bank is hét adres voor cijfers over de financiële sector in Nederland. Er is een nauwe samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees meer over: Statistiek