Vacatures

Op deze pagina vind je een overzicht van al onze actuele vacatures. Je kunt de vacatures filteren op werkervaring en/of opleiding. Iedere vacature heeft een eigen digitaal sollicitatieformulier, waarbij je je brief, je cv en eventuele andere documenten kunt uploaden (max. 10 Mb).

 

Vacatures (12)

Toezichthouder expert financiële risico's

Je bent als toezichthouder financiële risico’s actief bij verschillende aspecten van het toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars, (vooral) gericht op de assetzijde van de balans bij deze instellingen. Daarbij zijn er drie kernactiviteiten: themaonderzoeken bij individuele instellingen, onderzoeken naar financiële risico’s bij groepen van instellingen en de uitwerking van nieuwe wetgeving en nieuw beleid. Toezichthouders nemen deel als volwaardig expert in grotere projecten of voeren kleinere opdrachten zelfstandig uit.

Meer informatie over de vacature: Toezichthouder expert financiële risico's
Bevlogen toezichthouder op miljarden pensioengelden

Een uitgelezen vacature voor een enthousiaste professional! Het team waar je gaat werken, houdt toezicht op de 35 grootste pensioenfondsen. Je stapt in een uitdagende financiële omgeving, een context die snel verandert en in een samenleving die een intensieve dialoog voert over de toekomst van pensioenen. Dit vraagt om een bevlogen persoon die ontwikkelingen volgt, een scherp oog heeft voor de risico’s en waar nodig tot actie over gaat.

Meer informatie over de vacature: Bevlogen toezichthouder op miljarden pensioengelden
Toezichthouder zorgverzekeraars (2 tot 5 jaar ervaring) met financieel profiel

Ben jij een daadkrachtige toezichthouder met een kritische geest en een overtuigende persoonlijkheid? Wij bieden een uitdagende functie voor een financieel en/of kwantitatief geschoolde professional met een focus op versterking van de financiële sector. Als Toezichthouder ben je het gezicht van DNB voor zorgverzekeraars. Jouw aandachtsgebieden zijn de financiële risico's. Je treedt op als gesprekspartner en hebt een regisserende rol.

Meer informatie over de vacature: Toezichthouder zorgverzekeraars (2 tot 5 jaar ervaring) met financieel profiel
Traineeship in het zenuwcentrum van de economie

Ben jij geïnteresseerd in het leveren van een kwalitatieve bijdrage aan de financiële sector? Dan is dit je kans: vanaf 1 september 2016 start het traineeship van De Nederlandsche Bank (DNB). Als trainee bij DNB ga je direct inhoudelijk aan de slag. Een unieke kans om aan uiteenlopende vraagstukken te werken die niet alleen actueel en uitdagend zijn, maar ook maatschappelijk zeer relevant. Zo krijg je de kans om binnen een internationale context en dynamische omgeving veel te leren. Je ontwikkelt je tot een breed inzetbare professional!

Meer informatie over de vacature: Traineeship in het zenuwcentrum van de economie
Analytisch scherpe rapportagebehandelaar

Een uitdagende functie voor een analytische hbo’er of wo’er die de ontwikkelingen in de financiële sector op de voet wil volgen! De functie doet een beroep op je oordeelsvorming voor het toetsen en analyseren van door banken aangeleverde rapportages en gerelateerde informatie. Daarbij onderhoud je contact met zowel de instellingen als gebruikers van de data binnen DNB.

Meer informatie over de vacature: Analytisch scherpe rapportagebehandelaar
Kwantitatief econoom met vernieuwende blik

DNB loopt voorop bij de ontwikkeling van methodes om de betalingsbalans samen te stellen. Ben jij de vernieuwende kracht die ons komt versterken? Ontwikkelingen van de betalingsbalans staan volop in de belangstelling en als kwantitatief econoom heb je een belangrijke rol in de opstelling, analyse en publicatie daarvan. Je brengt onze economische relaties met het buitenland zo goed mogelijk in kaart. Je ontwikkelt daartoe ramingsmodellen en licht onze relaties met het buitenland toe in publicaties. Je participeert actief in nationaal en internationaal overleg.

Meer informatie over de vacature: Kwantitatief econoom met vernieuwende blik
Resolution data analist

Een uitdagende functie voor een analytische hbo-er of wo-er die de financiële sector op de voet wil volgen! Als resolution data analist lever je een wezenlijke bijdrage aan de afwikkelbaarheid van banken in Nederland. Je houdt ervan om met cijfers te werken en deze op handige wijze te ontsluiten. Wij bieden je een prachtige kans bij de Nederlandse resolutie autoriteit - sinds januari 2015 een nieuwe taak van De Nederlandsche Bank (DNB). Een belangrijke en grote verantwoordelijkheid: de aanpak van bankfalen zonder gevolgen voor het systeem, de economie of de belastingbetaler.

Meer informatie over de vacature: Resolution data analist
Risk management analist voor de centrale bank

Inzicht in de balans en de risico’s van De Nederlandsche Bank (DNB) is essentieel in deze turbulente tijden. DNB beheert EUR 50 miljard euro aan eigen beleggingen en vervult een sleutelrol in de uitvoering van de Eurosysteem opkoopprogramma’s ter waarde van EUR 80 miljard per maand. Deze verantwoordelijkheden vragen om een krachtig financieel risicomanagement, een zorgvuldige monitoring en nauwkeurige rapportage van risico’s en performance. Het is een geweldige uitdaging om deze gigantische bedragen op een evenwichtige manier te presenteren richting portefeuillemanagers van DNB, senior management en de besluitvormende gremia (directie, Risicomanagementcomite, Beleggingscommissie). Onze nieuwe risk management analist heeft hart voor een gedegen beheersing van het risicoprofiel van DNB.

Meer informatie over de vacature: Risk management analist voor de centrale bank
Risk manager voor de centrale bank

De balans van De Nederlandsche Bank (DNB) bevat meer risico’s dan ooit tevoren. DNB beheert EUR 50 miljard aan eigen beleggingen, vervult een sleutelrol in de uitvoering van de opkoopprogramma’s ter waarde van EUR 80 miljard/maand en bewaakt mede de financiële stabiliteit van het Eurosysteem. Deze verantwoordelijkheden vragen om een krachtig risicomanagement in nauwe samenwerking met de directie en het hoger management van DNB. Als risk manager ben je verantwoordelijk voor het financiële risicoprofiel van de balans van DNB en betrokken bij het risicomanagement van het Eurosysteem als geheel. De complexe risico’s op banken en landen (zoals Griekenland), de diverse monetaire opkoopprogramma’s alsmede de eigen beleggingen van DNB vormen voor jou een mooie uitdaging.

Meer informatie over de vacature: Risk manager voor de centrale bank
Analist financiële risico’s

Een interessante vacature voor een starter op de arbeidsmarkt! Het team waar je gaat werken is betrokken bij verschillende aspecten van het toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars, waarbij de focus ligt op de assetzijde van de balans. Daarbij zijn er drie kernactiviteiten: themaonderzoeken bij individuele instellingen, onderzoeken naar financiële risico’s bij groepen van instellingen en de uitwerking van nieuwe wetgeving en nieuw beleid. Jij bent als analist breed inzetbaar bij deze kernactiviteiten en ondersteunt daarbij ervaren toezichthouders in grote projecten, of voert kleinere opdrachten zelfstandig uit.

Meer informatie over de vacature: Analist financiële risico’s
Analist voor integriteitstoezicht (tijdelijk voor de duur van 1 jaar)

Het integriteitstoezicht wordt meer data-driven. Om de toenemende hoeveelheid kwalitatieve en kwantitatieve data goed te verwerken en hier de juiste signalen, trends en patronen uit te halen zoeken wij een slimme analist met interesse voor integriteitstoezicht. Ontwikkelen, analyseren en adviseren maken dagelijks onderdeel uit van jouw functie. Je werkt daarbij veel samen met experts en toezichthouders in een werkomgeving die zich door de actualiteit en de dynamiek van de financiële wereld op hoog niveau blijft ontwikkelen.

Meer informatie over de vacature: Analist voor integriteitstoezicht (tijdelijk voor de duur van 1 jaar)
Toezichthouder gezocht voor 1435 miljard Assets under Management

Toezicht houden op 1435 miljard aan Assets under Management. Dat is de verantwoordelijkheid die jij krijgt als toezichthouder op beleggingsondernemingen en -instellingen. J e bent een bevlogen professional, levert een maatschappelijke bijdrage en werkt in een professionele werkomgeving die zich door de actualiteit en de dynamiek van de financiële wereld op hoog niveau ontwikkelt. Durf jij het aan?

Meer informatie over de vacature: Toezichthouder gezocht voor 1435 miljard Assets under Management