Vacatures

Op deze pagina vind je een overzicht van al onze actuele vacatures. Je kunt de vacatures filteren op werkervaring en/of opleiding. Iedere vacature heeft een eigen digitaal sollicitatieformulier, waarbij je je brief, je cv en eventuele andere documenten kunt uploaden (max. 10 Mb).

 

Vacatures (17)

Toezichthouder expert financiële risico's

Je bent als toezichthouder financiële risico’s actief bij verschillende aspecten van het toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars, (vooral) gericht op de assetzijde van de balans bij deze instellingen. Daarbij zijn er drie kernactiviteiten: themaonderzoeken bij individuele instellingen, onderzoeken naar financiële risico’s bij groepen van instellingen en de uitwerking van nieuwe wetgeving en nieuw beleid. Toezichthouders nemen deel als volwaardig expert in grotere projecten of voeren kleinere opdrachten zelfstandig uit.

Meer informatie over de vacature: Toezichthouder expert financiële risico's
Bevlogen toezichthouder op miljarden pensioengelden

Een uitgelezen vacature voor een enthousiaste professional! Het team waar je gaat werken, houdt toezicht op de 35 grootste pensioenfondsen. Je stapt in een uitdagende financiële omgeving, een context die snel verandert en in een samenleving die een intensieve dialoog voert over de toekomst van pensioenen. Dit vraagt om een bevlogen persoon die ontwikkelingen volgt, een scherp oog heeft voor de risico’s en waar nodig tot actie over gaat.

Meer informatie over de vacature: Bevlogen toezichthouder op miljarden pensioengelden
Toezichthouder gezocht voor 1435 miljard Assets under Management

Toezicht houden op 1435 miljard aan Assets under Management. Dat is de verantwoordelijkheid die jij krijgt als toezichthouder op beleggingsondernemingen en -instellingen. J e bent een bevlogen professional, levert een maatschappelijke bijdrage en werkt in een professionele werkomgeving die zich door de actualiteit en de dynamiek van de financiële wereld op hoog niveau ontwikkelt. Durf jij het aan?

Meer informatie over de vacature: Toezichthouder gezocht voor 1435 miljard Assets under Management
Slagvaardige beleidsmedewerker resolutie

Een inhoudelijke uitdaging voor een strategisch en creatief ingestelde financieel econoom of jurist. Per 1 januari 2015 is De Nederlandsche Bank ook de Nederlandse Resolutie Autoriteit. Een belangrijke taak en een grote verantwoordelijkheid: de aanpak van bankfalen zonder gevolgen voor het systeem, de economie of de belastingbetaler. Dat betekent grondige voorbereiding en vooral pionieren en bouwen - een uitdaging die jij niet uit de weg gaat. De internationale dimensie speelt een belangrijke rol, je beheert een stevig netwerk van counterparts binnen De Nederlandsche Bank, de sector en de Bankenunie.

Meer informatie over de vacature: Slagvaardige beleidsmedewerker resolutie
Toezichthouder op significante banken van Europa

Een inhoudelijke carrièrestap voor een analytisch scherpe academicus met minimaal 5 jaar werkervaring! In deze rol ben je medeverantwoordelijk voor de voorbereiding van de vertegenwoordiging van DNB in de Supervisory Board van de Europese Centrale Bank. Met jouw kritische opinies draag je bij aan een kwalitatief goede besluitvorming in de Supervisory Board, het besluitvormend orgaan van het Europese bankentoezicht. Dat vergt creativiteit, oordeelsvorming en politiek beleidsgevoel in een bijzonder dynamische omgeving. Heb jij de capaciteiten om deze internationale spilfunctie vorm te geven? Reageer dan snel!

Meer informatie over de vacature: Toezichthouder op significante banken van Europa
Medior cyber defense specialist

Cyberaanvallen vormen steeds vaker een serieus te nemen dreiging voor bedrijven en organisaties. Daarom is bij DNB een Cyber Defense Center (CDC) ingericht met ICT beveiligingskennis, - kunde en -software waarmee DNB zich nog beter kan wapenen tegen deze dreigingen.

Meer informatie over de vacature: Medior cyber defense specialist
Young professional voor toezicht op verzekeraars

Sta jij nog aan het begin van je carrière en ben je op zoek naar een uitdagende functie? Wil je meewerken aan versterking van de financiële sector? Wil jij je stevigheid, je beïnvloedingsvaardigheden en je verbindende kwaliteiten verder ontwikkelen? Dan is dit een mooie kans voor jou! Als toezichthouder houd je samen met ervaren collega’s toezicht op een aantal verzekeraars. Samen voer je gesprekken, schat je risico’s in en neem je het initiatief voor noodzakelijke acties en maatregelen bij de verzekeraar. Daarnaast krijg je volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen, zowel binnen je vakgebied als persoonlijk.

Meer informatie over de vacature: Young professional voor toezicht op verzekeraars
Beleidsadviseur internationale regelgeving voor banken

Wat is nodig om een nieuwe bankencrisis te voorkomen? Hoe moeten regelgeving en beleid worden vormgegeven zodat banken worden aangezet tot goed risicomanagement én over voldoende buffers beschikken om onvoorziene klappen te kunnen opvangen? Help jij bij het sturen van internationale onderhandelingen in de door Nederland gewenste richting?

Meer informatie over de vacature: Beleidsadviseur internationale regelgeving voor banken
Daadkrachtige resolution officer

Een uitdagende functie voor een gedreven econoom of accountant! Sinds 1 januari 2015 is De Nederlandsche Bank ook de Nederlandse Resolutie Autoriteit. Een belangrijke taak en een grote verantwoordelijkheid: de aanpak van bankfalen zonder gevolgen voor het financiële systeem, de economie of de belastingbetaler. Dat vereist grondige voorbereiding met scenario analyses en het wegnemen van institutionele en instellingsspecifieke belemmeringen. We zijn op zoek naar pioniers die dit werkterrein verder vorm willen geven, in zowel een nationale als Europese context.

Meer informatie over de vacature: Daadkrachtige resolution officer
Kredietrisicomanager voor on-site toezicht op banken

Een uitdagende functie voor een ervaren kredietrisicomanager die wil opereren binnen het Europese speelveld! Als toezichthouder specialist ben je een volwaardige gesprekspartner voor het senior management van een bank. Je gaat zelfstandig on-site inspecties leiden binnen Nederland en Europa, waarbij je je eigen team aanstuurt. Daarbij geef je gevraagd en ongevraagd advies en draag je jouw expertise over aan je collega’s. Ben jij klaar voor deze inhoudelijke stap in je carrière? Reageer dan snel!

Meer informatie over de vacature: Kredietrisicomanager voor on-site toezicht op banken
Credit risk manager for on-site banking supervision

A challenging position for an experienced credit risk manager seeking to operate in the European playing field! As an expert supervisor, you will be a fully-fledged discussion partner for banks' executive managers. Heading your own team, you will independently manage on-site inspections in the Netherlands and elsewhere in Europe. You will be providing solicited and unsolicited advice and share your expertise with coworkers. Are you ready to take this exciting new step in your career? Then apply as soon as possible!

Meer informatie over de vacature: Credit risk manager for on-site banking supervision
Data-gedreven analist financiële markten

Heb jij een passie voor data en belangstelling voor financiële markten en monetair beleid? Dan biedt De Nederlandsche Bank je de uitdaging om als analist financiële markten aan de slag te gaan bij de afdeling Market intelligence. Je speelt een sleutelrol bij de ontsluiting van data die worden ingezet bij de duiding van ontwikkelingen op financiële markten en de vormgeving van monetair beleid. Deze functie biedt je de kans om met je talenten op het gebied van data analyse, gekoppeld aan je financiële kennis, bij te dragen aan een beter inzicht in het gedrag van markten en optimale besluitvorming over onderwerpen met een grote maatschappelijke impact.

Meer informatie over de vacature: Data-gedreven analist financiële markten
Bedrijfsjurist

Als bedrijfsjurist geef je juridische advisering over uiteenlopende bedrijfsjuridische zaken. Je bent een ambitieuze civielrechtelijke jurist met brede juridische belangstelling. Ervaring in het opstellen van contracten is een pre. Je bent in staat tot het oplossen van veelzijdige juridische vraagstukken zonder de praktijk uit het oog te verliezen.

Meer informatie over de vacature: Bedrijfsjurist
Senior beleidsadviseur internationale regelgeving verzekeraars

De verzekeringssector heeft te maken met zeer uitdagende omstandigheden: een uitzonderlijk laag renteklimaat, verdienmodellen die onder druk staan en het nieuwe toezichtkader Solvency II. Als senior beleidsadviseur draag je in deze dynamische omgeving bij aan versterking van de financiële sector. Wil jij je ervaring inzetten en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van (internationale) regelgeving voor verzekeraars? Wij bieden een inhoudelijke uitdaging voor een strategisch en creatief ingestelde (financieel) econoom of econometrist.

Meer informatie over de vacature: Senior beleidsadviseur internationale regelgeving verzekeraars
Expert toezichthouder operationele risico’s

Als expert toezichthouder operationele risico’s ben je onder meer verantwoordelijk voor het signaleren van kwetsbaarheden in de processen, systemen en controls bij verzekeraars en pensioeninstellingen. Je krijgt de kans je op verschillende vlakken te ontwikkelen en bij te dragen aan de toezichtstaken van DNB.  

Meer informatie over de vacature: Expert toezichthouder operationele risico’s
Expert liquiditeitsrisico’s banken

We zijn op zoek naar een expert op het gebied van liquiditeit, ALM en funding om ons on-site bankentoezicht te versterken. Je bent gedreven om on-site toezichtonderzoeken uit te voeren bij grote Nederlandse en Europese banken in een team met andere experts en je bent in staat om scherpe conclusies te trekken. Je vindt het buitengewoon interessant om de gevolgen van de huidige lage rente op de bankbalans te analyseren. Ook wil je je de nieuwe regelgeving met betrekking tot liquiditeitstoezicht snel eigen maken en ben je benieuwd naar de impact daarvan op de bankbalans. Deze uitdagende omgeving zie je als een mogelijkheid om te leren en te groeien!

Meer informatie over de vacature: Expert liquiditeitsrisico’s banken
Bank liquidity risk expert

We are looking for an expert in liquidity, ALM and funding to join our on-site banking supervision team. You are keen to conduct on-site inspections at large Dutch and European banks in a team with other experts and you are able to draw clear conclusions. You are particularly interested in analysing the consequences of the current low interest rate for bank balance sheets. You also look forward to mastering the ins and outs of new legislation on liquidity supervision and discovering its impact on bank balance sheets. In this challenging environment, you see a wonderful opportunity to learn and grow!

Meer informatie over de vacature: Bank liquidity risk expert