DNB als resolutieautoriteit

DNB werkt aan de voorbereiding- en uitvoering van de resolutie van banken die in de problemen komen. Dit conform Europese wetgeving (de BRRD) en als onderdeel van de Resolutieraad (SRB) in Brussel.

Resolutieplan

DNB bepaalt van tevoren hoe een bank in de problemen kan worden aangepakt (strategie) en maakt een resolutieplan. Dat bevat ook eventuele maatregelen die de instelling moet nemen om haar afwikkelbaarheid te bevorderen. Daarnaast bereidt DNB zich goed voor op de uitvoering van resolutie. Zo moet DNB in staat zijn om het resolutiegereedschap, zoals bail-in van aandeelhouders en crediteuren of het overdragen van onderdelen van de instelling, ook daadwerkelijk te kunnen toepassen op instellingen.

Onafhankelijk

Binnen DNB is de resolutietaak los van het toezicht ingericht. Er is een aparte divisie Resolutie met een eigen begroting. Binnen de directie is één directielid, Frank Elderson, verantwoordelijk voor resolutie. Hij heeft geen directe verantwoordelijkheid voor het toezicht op banken.