Statistiek

Statistieken DNB

Op de 'Statistiekensite' vindt u monetaire en financiële statistieken voor Nederland voor zover opgesteld door De Nederlandsche Bank (tijdreeksen vanaf 1982).

Lees meer over: Statistieken DNB

e-Line Betalingsbalans

De Nederlandsche Bank (DNB) is verantwoordelijk voor het samenstellen van de Nederlandse betalingsbalans en het Nederlandse externe vermogen. Hiertoe worden periodiek gegevens verzameld bij door DNB geselecteerde groepen rapporteurs. Deze rubriek is ontworpen om die rapporteurs te ondersteunen bij hun rapportage voor de betalingsbalans, het externe vermogen en voor rapportages ten behoeve van andere statistieken, waaronder de sectorrekeningen van het CBS.

Lees meer over: e-Line Betalingsbalans

e-Line DNB

Diverse financiële instellingen zijn wettelijk verplicht om periodieke rapportages bij de Nederlandsche Bank ( DNB ) in te dienen. Deze rapportages verschaffen de Nederlandsche Bank de informatie, die nodig is om haar taken te kunnen uitoefenen. Voor de rapporteurs biedt DNB een tool: e-Line DNB . e-Line DNB is een website, waarop u uw rapportages in kunt vullen. Na inloggen met de door DNB toegestuurde gegevens verschijnt een overzicht van uw actuele en historische rapportageverplichtingen.

Lees meer over: e-Line DNB

Statistische microdata voor onderzoek

Externe onderzoekers kunnen onder strikte voorwaarden gebruik maken van de data die DNB heeft over individuele instellingen: microdata. Deze data worden voor elk onderzoek anoniem gemaakt vanwege de verplichting tot geheimhouding. DNB biedt de microdata voor onderzoek aan in nauwe samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees meer over: Statistische microdata voor onderzoek