Statistiek

Monetaire en financiële statistieken Nederland

De onderwerpen links – steekproefsgewijs geïllustreerd met onderstaand mozaïek van grafieken - bestrijken een groot aantal deelgebieden. “Financiële markten” bijvoorbeeld is onderverdeeld naar rentes, wisselkoersen, aandelenkoersen en de emissiemarkt, “Financiële instellingen” naar banken, pensioenfondsen etc. Veel deeltabellen zijn er ook over de betalingsbalans. Verder zijn kerngegevens bijeengebracht over financiële stabiliteit en de Nederlandse economie (o.a. in een macro-economisch scorebord). Een aantal tabellen is voorzien van door u zelf aan te passen grafieken.

Lees meer over: Monetaire en financiële statistieken Nederland

e-Line Betalingsbalans

De Nederlandsche Bank (DNB) is verantwoordelijk voor het samenstellen van de Nederlandse betalingsbalans en het Nederlandse externe vermogen. Hiertoe worden periodiek gegevens verzameld bij door DNB geselecteerde groepen rapporteurs. Deze rubriek is ontworpen om die rapporteurs te ondersteunen bij hun rapportage voor de betalingsbalans, het externe vermogen en voor rapportages ten behoeve van andere statistieken, waaronder de sectorrekeningen van het CBS.

Lees meer over: e-Line Betalingsbalans

e-Line DNB

Diverse financiële instellingen zijn wettelijk verplicht om periodieke rapportages bij de Nederlandsche Bank ( DNB ) in te dienen. Deze rapportages verschaffen de Nederlandsche Bank de informatie, die nodig is om haar taken te kunnen uitoefenen. Voor de rapporteurs biedt DNB een tool: e-Line DNB . e-Line DNB is een website, waarop u uw rapportages in kunt vullen. Na inloggen met de door DNB toegestuurde gegevens verschijnt een overzicht van uw actuele en historische rapportageverplichtingen.

Lees meer over: e-Line DNB

Digitaal Loket Rapportages

DLR staat voor Digitaal Loket Rapportages. Via dit loket biedt DNB de webdienst “DNB rapportages” aan.
Het DLR is de vervanger van e-Line DNB. De komende tijd zullen er geleidelijk aan rapportages van e-Line DNB overgaan op het DLR.

Lees meer over: Digitaal Loket Rapportages

Statistische microdata voor onderzoek

Externe onderzoekers kunnen onder strikte voorwaarden gebruik maken van de data die DNB heeft over individuele instellingen: microdata. Deze data worden voor elk onderzoek anoniem gemaakt vanwege de verplichting tot geheimhouding. DNB biedt de microdata voor onderzoek aan in nauwe samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Lees meer over: Statistische microdata voor onderzoek