Betalingsbalans en extern vermogen

De tabellen op deze pagina geven een overzicht van de transacties tussen Nederland en het buitenland, alsmede de vorderingen en verplichtingen van Nederland ten opzichte van het buitenland. Onder andere vindt u hier de betalingsbalans, een totaaloverzicht van alle transacties tussen ingezetenen en niet-ingezetenen per kwartaal en per jaar. De tabel Netto extern vermogen geeft een vergelijkbaar totaaloverzicht van de Nederlandse grensoverschrijdende vorderingen en verplichtingen. Ook de statistiek over de internationale reserves is op deze pagina opgenomen. Deze tabellen geven informatie over de reserves, de overige activa in vreemde valuta en de met de reserves verband houdende passiva die door DNB worden aangehouden. De statistische vereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking tot deze externe statistieken zijn vastgelegd in ECB Richtsnoeren ECB/2011/23 en ECB/2013/25.