Financiële instellingen

Banken

Op deze pagina treft u diverse statistieken aan over het bankwezen in Nederland. Voor de voorbereiding van het monetaire beleid verzamelt DNB gegevens die betrekking hebben op het binnenlandse bankbedrijf van het Nederlandse bankwezen. Daarnaast verzamelt DNB ten behoeve van het toezicht op de banken gegevens over het gehele geconsolideerde bedrijf van alle bankconcerns; in deze bredere consolidatiekring zijn behalve het binnenlandse bankbedrijf ook het buitenlandbedrijf en alle niet-bancaire activiteiten van het bankconcern opgenomen. Voorts zijn er statistieken over het betalingsverkeer die gegevens bevatten over de interbancaire geldstromen en de betalingen die Nederlandse bedrijven en huishoudens via het Nederlandse bankwezen uitvoeren. Tot slot treft u een overzicht aan van de aantallen geregistreerde banken in Nederland.

Lees meer over: Banken

Beleggingsinstellingen

Dit deel van de statistiektabellen van DNB geeft een overzicht van zowel de ontwikkelingen bij de Nederlandse beleggingsinstellingen als van het vermogen dat Nederlanders belegd hebben in beleggingsinstellingen.

Lees meer over: Beleggingsinstellingen

Verzekeraars

Op deze pagina vindt u statistieken over de verzekeraars. De macro-economische statistiek wordt verzameld door middel van een steekproef onder leven-, schade- en herverzekeraars. Voor het ontbrekende deel worden de data opgehoogd tot landelijke totalen. De toezichtsgegevens, individuele gegevens en het register zijn op basis van de gehele populatie. Het betreffen cijfers over alle in Nederland onder toezicht staande verzekeraars. Onder rechtstreekse pensioenregelingen zijn kenmerken van pensioenregelingen die rechtstreeks bij levensverzekeraars zijn ondergebracht opgenomen. Dit betreft een enquête waarvan de gegevens zijn opgehoogd.

Lees meer over: Verzekeraars

Pensioenfondsen

Op deze pagina vindt u statistieken over in de Nederland gevestigde pensioenfondsen en de pensioenregelingen die zij uitvoeren.

Lees meer over: Pensioenfondsen

Overige financiële instellingen

Op deze pagina vindt u de statistiek over in Nederland gevestigde securitisatievehikels en Bijzondere Financiële Instellingen.

Lees meer over: Overige financiële instellingen

Premiepensioeninstellingen

Op deze pagina vindt u statistieken over in Nederland gevestigde premiepensioeninstellingen (PPI's).

Lees meer over: Premiepensioeninstellingen