Toezichtgegevens verzekeraars

Alle verzekeringsmaatschappijen die in Nederland onder toezicht staan zijn jaarlijks verplicht om jaarstaten in te dienen. Op basis van deze staten zijn statistieken opgesteld.

Deze statistieken betreffen niet de gehele Nederlandse markt. De gegevens van buitenlandse verzekeraars die verzekeringen in Nederland hebben afgesloten, direct of via een bijkantoor, zijn niet opgenomen. Ook kleinere onderlinge waarborgmaatschappijen, die vrijgesteld zijn van het toezicht, zijn niet opgenomen. De buitenlandse activiteiten van Nederlandse verzekeraars zijn wel opgenomen.