Emissiemarkt

De tabellen over de emissiemarkt bevatten maandelijkse gegevens van door in Nederland gevestigde ondernemingen en instellingen (Nederlandse ingezetenen) uitgegeven effecten.

De tabellen geven informatie over bruto emissies, netto emissies (bruto emissies minus aflossingen) en uitstaande bedragen van schuldpapier (T4.1 t/m T4.1.3) en over emissies en koerswaarden van de op Euronext Amsterdam genoteerde aandelen (T4.2).