Monetaire en financiële statistieken Nederland

De onderwerpen links – steekproefsgewijs geïllustreerd met onderstaand mozaïek van grafieken - bestrijken een groot aantal deelgebieden. “Financiële markten” bijvoorbeeld is onderverdeeld naar rentes, wisselkoersen, aandelenkoersen en de emissiemarkt, “Financiële instellingen” naar banken, pensioenfondsen etc. Veel deeltabellen zijn er ook over de betalingsbalans. Verder zijn kerngegevens bijeengebracht over financiële stabiliteit en de Nederlandse economie (o.a. in een macro-economisch scorebord). Een aantal tabellen is voorzien van door u zelf aan te passen grafieken.