Kernstatistieken Nederlandse economie

DNB publiceert op twee manieren kernstatistieken over de Nederlandse economie. Enerzijds in de vorm van een 'National Summary Data Page' en anderzijds als 'Macro-economisch scorebord'.

National Summary Data Page

In het kader van afspraken met het Internationale Monetaire Fonds wordt door een groot aantal landen de zogenoemde 'National Summary Data Page' (NSDP) gepubliceerd. De NSDP bevat dagelijks geactualiseerde macro-economische en financieel-economische kerngegevens. De NSDP van Nederland wordt gepubliceerd door DNB in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) conform de 'Special Data Dissemination Standard' (SDDS). De NSDP bevat verwijzingen naar de websites van DNB en het CBS voor detailinformatie.

Macro-economisch scorebord

Het macro-economisch scorebord is een verzameling indicatoren en maakt deel uit van de Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) van de Europese Unie. Het scorebord is een instrument om de vroegtijdige identificatie van onevenwichtigheden te vergemakkelijken, en bevat tevens indicatieve drempelwaarden voor de indicatoren die als waarschuwingsniveaus dienen. Eurostat publiceert het scorebord jaarlijks voor alle lidstaten van de EU. Het CBS en DNB publiceren het scorebord voor Nederland ook op kwartaalbasis: het CBS in tabelvorm, DNB in de vorm van een grafisch dashboard.