Publicatiekalender

De publicatiekalender geeft per onderwerpgebied het verwachte tijdstip van de eerstvolgende actualisering van de gegevens. Het betreft monetaire, financiƫle en externe gegevens die veelal door de Nederlandsche Bank worden verzameld en berekend. Enkele gegevens zijn afkomstig van de ECB.

Volledige weergave

Datum update 08-02-2017

Publicatie datumOnderwerpTabelVerslag periode
DagelijksRente en wisselkoersen1.2.1, 2.1D-1
DagelijksAandelenbeursindices3.1D-1
WoensdagMonetair beleid ECB1.1W-1
27-2-2017Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.3, 5.401/17
27-2-2017Retailbetalingsverkeer5.12K4/16
28-2-2017Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen8.801/17
1-3-2017Rente en wisselkoersen1.2.1, 2.102/17
1-3-2017Aandelenbeursindices3.102/17
2-3-2017Rentetermijnstructuur pensioenfondsen1.3.102/17
3-3-2017Debet- en creditrentes van banken5.2.701/17
7-3-2017Internationale reserves12.2502/17
9-3-2017Balansen verzekeringsinstellingen7.1, 7.1.1/2/3K4/16
9-3-2017Balansen pensioenfondsen8.1, 8.1.1/2/3/4K4/16
9-3-2017Gegevens individuele pensioenfondsen8.18K4/16
9-3-2017Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen8.8K4/16
9-3-2017Belegd pensioenvermogen8.9/1/2/3K4/16
10-3-2017Financiële stabiliteitsindicatoren10.1K4/16
10-3-2017Structuurindicatoren Nederlands bankwezen10.2K4/16
10-3-2017Premiepensioeninstellingen14.1, 14.2K4/16
10-3-2017Onderhandse derivatencontracten bij banken5.10H2/16
10-3-2017Balansen kredietinstellingen5.6K4/16
10-3-2017Baten en lasten van kredietinstellingen5.7K4/16
14-3-2017Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank5.1.102/17
24-3-2017Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.15, 12.20, 12.23, 12.24K4/16
24-3-2017Extern vermogen Nederland12.12K4/16
24-3-2017Bruto externe schuld van Nederland12.13K4/16
24-3-2017Reconciliatie betalingsbalans en extern vermogen12.142016
24-3-2017Directe investeringen in Nederland en het buitenland12.18, 12.19K4/16
24-3-2017Geografische uitsplitsing van de Nederlandse betalingsbalans12.22016
24-3-2017Bijzondere Financiële Instellingen15.1, 15.2, 15.32016
24-3-2017Landenrisico banken5.9K4/16
24-3-2017Beleggingsfondsen6.6.1/2K4/16
27-3-2017Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.3, 5.402/17
28-3-2017Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen8.802/17
31-3-2017Debet- en creditrentes van banken5.2.702/17
3-4-2017Rente en wisselkoersen1.2.1, 2.1K1/17, 03/17
3-4-2017Aandelenbeursindices3.1K1/17, 03/17
4-4-2017Rentetermijnstructuur pensioenfondsen1.3.103/17
5-4-2017Kredietverlening MKB5.14K4/16
7-4-2017Internationale reserves12.2503/17
7-4-2017Registers5.13, 7.6, 8.17K1/17
13-4-2017Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank5.1.103/17
18-4-2017Enquête kredietverlening5.5K2/17
24-4-2017Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II Basic)7.10, 7.11, 7.12K4/16
24-4-2017Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II)7.7, 7.8, 7.9K4/16
25-4-2017Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen8.803/17
28-4-2017Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.3, 5.4K1/17, 03/17
28-4-2017Fiscaal aantrekkelijke spaar- en beleggingsproducten5.172016
28-4-2017Internationale kredietverlening banken5.8K1/17
1-5-2017Rente en wisselkoersen1.2.1, 2.104/17
1-5-2017Aandelenbeursindices3.104/17
2-5-2017Rentetermijnstructuur pensioenfondsen1.3.104/17
5-5-2017Internationale reserves12.2504/17
8-5-2017Debet- en creditrentes van banken5.2.703/17
12-5-2017Emissies van effecten4.1, 4.1.1/2/3, 4.2K1/17
12-5-2017Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank5.1.104/17
23-5-2017Beleggingsinstellingen6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5K1/17
24-5-2017Securitisatievehikels9.1, 9.1.1, 9.2K1/17
29-5-2017Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.3, 5.404/17
30-5-2017Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen8.804/17
1-6-2017Rente en wisselkoersen1.2.1, 2.105/17
1-6-2017Aandelenbeursindices3.105/17
1-6-2017Retailbetalingsverkeer5.12K1/17
2-6-2017Rentetermijnstructuur pensioenfondsen1.3.105/17
2-6-2017Debet- en creditrentes van banken5.2.704/17
7-6-2017Internationale reserves12.2505/17
8-6-2017Toeslaggegevens pensioenfondsen8.102017
8-6-2017Gegevens individuele pensioenfondsen8.18K1/17
8-6-2017Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen8.8K1/17
8-6-2017Belegd pensioenvermogen8.9/1/2/3K1/17
9-6-2017Premiepensioeninstellingen14.1, 14.2K1/17
9-6-2017Balansen verzekeringsinstellingen7.1, 7.1.1/2/3K1/17
9-6-2017Balansen pensioenfondsen8.1, 8.1.1/2/3/4K1/17
14-6-2017Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank5.1.105/17
20-6-2017Financiële stabiliteitsindicatoren10.1K1/17
20-6-2017Structuurindicatoren Nederlands bankwezen10.2K1/17
20-6-2017Balansen kredietinstellingen5.6K1/17
20-6-2017Baten en lasten van kredietinstellingen5.7K1/17
23-6-2017Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.15, 12.20, 12.23, 12.24K1/17
23-6-2017Extern vermogen Nederland12.12K1/17
23-6-2017Bruto externe schuld van Nederland12.13K1/17
23-6-2017Directe investeringen in Nederland en het buitenland12.18, 12.19K1/17
23-6-2017Landenrisico banken5.9K1/17
23-6-2017Beleggingsfondsen6.6.1/2K1/17
27-6-2017Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen8.805/17
28-6-2017Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.3, 5.405/17
30-6-2017Gegevens individuele banken5.15H2/16
30-6-2017Statistische aggregaten in kader van Europese Supervisory Disclosure5.162016
30-6-2017Rechtstreekse pensioenregelingen bij verzekeraars2016
3-7-2017Rente en wisselkoersen1.2.1, 2.1K2/17, 06/17
3-7-2017Aandelenbeursindices3.1K2/17, 06/17
4-7-2017Rentetermijnstructuur pensioenfondsen1.3.106/17
5-7-2017Kredietverlening MKB5.14K1/17
5-7-2017Debet- en creditrentes van banken5.2.705/17
7-7-2017Internationale reserves12.2506/17
7-7-2017Registers5.13, 7.6, 8.17K2/17
14-7-2017Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank5.1.106/17
14-7-2017Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II Basic)7.10, 7.11, 7.12K1/17
14-7-2017Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II)7.7, 7.8, 7.9K1/17
18-7-2017Enquête kredietverlening5.5K3/17
25-7-2017Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen8.806/17
27-7-2017Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.3, 5.4K2/17, 06/17
27-7-2017Internationale kredietverlening banken5.8K2/17
1-8-2017Rente en wisselkoersen1.2.1, 2.107/17
1-8-2017Aandelenbeursindices3.107/17
2-8-2017Rentetermijnstructuur pensioenfondsen1.3.107/17
2-8-2017Debet- en creditrentes van banken5.2.706/17
7-8-2017Internationale reserves12.2507/17
8-8-2017Emissies van effecten4.1, 4.1.1/2/3, 4.2K2/17
14-8-2017Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank5.1.107/17
17-8-2017Beleggingsinstellingen6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5K2/17
18-8-2017Securitisatievehikels9.1, 9.1.1, 9.2K2/17
28-8-2017Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.3, 5.407/17
28-8-2017Retailbetalingsverkeer5.12K2/17
29-8-2017Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen8.807/17
1-9-2017Rente en wisselkoersen1.2.1, 2.108/17
1-9-2017Aandelenbeursindices3.108/17
1-9-2017Debet- en creditrentes van banken5.2.707/17
4-9-2017Rentetermijnstructuur pensioenfondsen1.3.108/17
7-9-2017Internationale reserves12.2508/17
8-9-2017Financiële stabiliteitsindicatoren10.1K2/17
8-9-2017Structuurindicatoren Nederlands bankwezen10.2K2/17
8-9-2017Premiepensioeninstellingen14.1, 14.2K2/17
8-9-2017Onderhandse derivatencontracten bij banken5.10H1/17
8-9-2017Balansen kredietinstellingen5.6K2/17
8-9-2017Baten en lasten van kredietinstellingen5.7K2/17
8-9-2017Balansen verzekeringsinstellingen7.1, 7.1.1/2/3K2/17
8-9-2017Balansen pensioenfondsen8.1, 8.1.1/2/3/4K2/17
14-9-2017Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank5.1.108/17
14-9-2017Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen8.8K2/17
21-9-2017Pensioenregelingen8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.162017
21-9-2017Gegevens individuele pensioenfondsen8.18K2/17
21-9-2017Gegevens individuele pensioenfondsen8.192016
21-9-2017Toezichtgegevens pensioenfondsen8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.72016
21-9-2017Belegd pensioenvermogen8.9/1/2/3K2/17
22-9-2017Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.15, 12.20, 12.23, 12.24K2/17
22-9-2017Extern vermogen Nederland12.12K2/17
22-9-2017Bruto externe schuld van Nederland12.13K2/17
22-9-2017Directe investeringen in Nederland en het buitenland12.18, 12.19K2/17
22-9-2017Bijzondere Financiële Instellingen (update)15.1, 15.2, 15.32016
22-9-2017Landenrisico banken5.9K2/17
22-9-2017Beleggingsfondsen6.6.1/2K2/17
26-9-2017Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen8.808/17
27-9-2017Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.3, 5.408/17
29-9-2017Uitgebreide geografische uitsplitsing directe investingen en effectenbezit12.16, 12.17, 12.21, 12.222016
2-10-2017Rente en wisselkoersen1.2.1, 2.1K3/17, 09/17
2-10-2017Aandelenbeursindices3.1K3/17, 09/17
3-10-2017Rentetermijnstructuur pensioenfondsen1.3.109/17
4-10-2017Kredietverlening MKB5.14K2/17
4-10-2017Debet- en creditrentes van banken5.2.708/17
6-10-2017Internationale reserves12.2509/17
6-10-2017Registers5.13, 7.6, 8.17K3/17
13-10-2017Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank5.1.109/17
13-10-2017Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II Basic)7.10, 7.11, 7.12K2/17
13-10-2017Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II)7.7, 7.8, 7.9K2/17
17-10-2017Enquête kredietverlening5.5K4/17
26-10-2017Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.3, 5.4K3/17, 09/17
26-10-2017Internationale kredietverlening banken5.8K3/17
31-10-2017Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen8.809/17
1-11-2017Rente en wisselkoersen1.2.1, 2.110/17
1-11-2017Aandelenbeursindices3.110/17
2-11-2017Rentetermijnstructuur pensioenfondsen1.3.110/17
3-11-2017Debet- en creditrentes van banken5.2.709/17
7-11-2017Internationale reserves12.2510/17
7-11-2017Emissies van effecten4.1, 4.1.1/2/3, 4.2K3/17
14-11-2017Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank5.1.110/17
17-11-2017Securitisatievehikels9.1, 9.1.1, 9.2K3/17
20-11-2017Beleggingsinstellingen6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5K3/17
27-11-2017Retailbetalingsverkeer5.12K3/17
28-11-2017Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.3, 5.410/17
28-11-2017Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen8.810/17
1-12-2017Rente en wisselkoersen1.2.1, 2.111/17
1-12-2017Aandelenbeursindices3.111/17
4-12-2017Rentetermijnstructuur pensioenfondsen1.3.111/17
4-12-2017Debet- en creditrentes van banken5.2.710/17
7-12-2017Internationale reserves12.2511/17
7-12-2017Balansen verzekeringsinstellingen7.1, 7.1.1/2/3K3/17
7-12-2017Balansen pensioenfondsen8.1, 8.1.1/2/3/4K3/17
8-12-2017Premiepensioeninstellingen14.1, 14.2K3/17
12-12-2017Landenrisico banken5.9K3/17
13-12-2017Financiële stabiliteitsindicatoren10.1K3/17
13-12-2017Structuurindicatoren Nederlands bankwezen10.2K3/17
13-12-2017Balansen kredietinstellingen5.6K3/17
13-12-2017Baten en lasten van kredietinstellingen5.7K3/17
14-12-2017Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank5.1.111/17
14-12-2017Gegevens individuele pensioenfondsen8.18K3/17
14-12-2017Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen8.8K3/17
14-12-2017Belegd pensioenvermogen8.9/1/2/3K3/17
22-12-2017Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.15, 12.20, 12.23, 12.24K3/17
22-12-2017Extern vermogen Nederland12.12K3/17
22-12-2017Bruto externe schuld van Nederland12.13K3/17
22-12-2017Directe investeringen in Nederland en het buitenland12.18, 12.19K3/17
22-12-2017Beleggingsfondsen6.6.1/2K3/17
27-12-2017Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen8.811/17
29-12-2017Gegevens individuele banken5.15H1/17
29-12-2017Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.3, 5.411/17