De consument en toezicht

Algemeen

Wie een verzekering afsluit, rekent erop dat de verzekeraar in staat is om te betalen als de nood aan de man komt. Gepensioneerden gaan er vanuit dat het pensioen iedere maand netjes wordt overgemaakt. En wie zijn salaris op een bankrekening laat storten mag er vanuit gaan dat zijn geld in goede handen is. De Nederlandsche Bank (DNB) maakt zich sterk voor een betrouwbaar financieel stelsel waarin instellingen hun verplichtingen nakomen.

Lees meer over: Algemeen

Banken

Banken bieden een scala aan financiële diensten: van leningen tot spaarproducten en van hypotheken tot beleggingsrekeningen. Voordat u met een bank in zee gaat is het verstandig om een aantal zaken na te gaan. Wat zijn de voorwaarden die een bank stelt aan een product of dienst? En beschikt de bank wel over een vergunning?

Lees meer over: Banken

Pensioenfondsen

Iedereen die in Nederland woont of werkt bouwt pensioen op volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW). Daarnaast kunt u aanvullend pensioen opbouwen via een premiepensioeninstelling of een levensverzekeraar. Het is de taak van de Nederlandsche Bank (DNB) toezicht te houden op deze instellingen

Lees meer over: Pensioenfondsen

Verzekeraars

Wanneer u een verzekering afsluit is het verstandig om een aantal zaken na te gaan. Welke risico’s dekt uw verzekering? Wat zijn de voorwaarden die uw verzekeraar stelt aan de verzekering? Beschikt de verzekeraar van uw keuze wel over een vergunning? De Nederlandsche Bank (DNB) verleent vergunningen aan verzekeraars die aan wettelijke eisen voldoen en controleert de naleving

Lees meer over: Verzekeraars

Openbaar register

Financiële ondernemingen zoals banken, (her)verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen moeten over een vergunning beschikken om financiële producten te mogen aanbieden.

Lees meer over: Openbaar register