Register actuariële organisaties

Een deel van de rapportages die pensioenfondsen jaarlijks opstellen ten behoeve van het DNB-toezicht wordt door een bevoegde actuaris gewaarmerkt. In de Pensioenwet (Pw) is bepaald dat de bevoegde actuaris onafhankelijk moet zijn van het desbetreffende pensioenfonds waarvoor hij de verklaring opstelt en geen andere werkzaamheden mag verrichten voor het pensioenfonds. DNB verleent goedkeuring aan actuariële organisaties die een gedragscode hebben conform de Pw. Deze organisaties zijn opgenomen in dit deelregister.

Zoeken in de registers