Toezicht

De consument en toezicht

Lees meer over: De consument en toezicht

Visie DNB Toezicht

De Nederlandsche Bank heeft voor de periode 2014 - 2018 haar strategische visie voor het toezicht op financiële instellingen vernieuwd.

Lees meer over: Visie DNB Toezicht

Toezicht instellingen Caribisch Nederland ('BES')

Financiële ondernemingen moeten solide, betrouwbaar en stabiel zijn, en bedrijven, consumenten en anderen moeten daarop kunnen vertrouwen. Financiële ondernemingen dienen hun klanten goed voor te lichten over hun producten en diensten en tegenover hen ook verder de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen.

Uitgebreide informatie over de staatkundige hervormingen is te vinden op de website Caribisch Nederland

Lees meer over: Toezicht instellingen Caribisch Nederland ('BES')

Meldpunt Toezicht Overlap

Het Meldpunt Toezicht Overlap (het Meldpunt) is een loket waar onder toezicht staande ondernemingen terecht kunnen om overlap te melden in het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Lees meer over: Meldpunt Toezicht Overlap