InnovationHub AFM-DNB

De InnovationHub van de AFM en DNB is er voor marktpartijen die vernieuwende financiële diensten of producten op de markt willen brengen en vragen hebben omtrent regulering. Doel van de Hub is om innovatie in de financiële sector te accommoderen.

De InnovationHub biedt nieuwe ondernemers en bestaande marktpartijen de mogelijkheid om vraagstukken rechtstreeks te bespreken met de toezichthouder, ongeacht of ze onder toezicht staan of niet.

Naast het één op één contact, zal de InnovationHub in de loop van het jaar ook bijeenkomsten met marktpartijen organiseren om met hen in gesprek te gaan over ontwikkelingen in de financiële sector en wat die betekenen voor het toezicht, en worden er inloopspreekuren georganiseerd.

De InnovationHub is volop in ontwikkeling, we streven bovendien voortdurend naar verbetering. Op deze webpagina’s vindt u regelmatig updates en onze agenda. 

Feedback op de InnovationHub

De InnovationHub wil zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen uit de markt.
Heeft u feedback voor ons? Op onze website of informatievoorziening in bredere zin? Of hebt u verbeterpunten na contact met ons? Laat het ons horen!

Feedback kunt u geven via email: Feedback op de Innovationhub 

Informatie over ons toezicht