Vergunningen

De Nederlandse consument en onze economie zijn gebaat bij een divers aanbod van financiële producten en diensten. Daarom verwelkomen wij graag nieuwe en vernieuwende partijen. Een veilige, innovatieve, betrouwbare en betrokken financiële sector levert een bijdrage aan duurzame welvaart in ons land. De Nederlandsche Bank (DNB) maakt zich hier hard voor.

Vergunning of Verklaring van geen bezwaar
Ondernemingen die willen toetreden tot de financiële markt, hebben hiervoor meestal toestemming nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een vergunning. Een vergunning kan bij DNB worden aangevraagd. Op grond van de aanvraag kijken we of aan alle toetredingseisen is voldaan en we de vergunning kunnen verlenen.

Meer informatie
Wie meer wil weten over het betreden van de Nederlandse markt, vindt op het onderdeel Markttoegang op onze website Open Boek Toezicht, per sector alle relevante informatie.

We gaan hier bijvoorbeeld in op vragen als: Wanneer is toestemming van DNB nodig om de markt op te kunnen? Wat zijn de vereisten? En hoe verloopt het proces van een vergunningaanvraag? Maar ook: informatie over verklaringen van geen bezwaar, het openen van een bijkantoor, het verlenen van diensten naar Nederland, en praktische zaken als de vergunningaanvraagformulieren

InnovationHub
Brengt u vernieuwende financiële diensten of producten op de markt, waarbij u vragen heeft over de toepasbaarheid van regelgeving, dan kunt u voor informatie terecht bij de gezamenlijke InnovationHub van DNB en de AFM. 

De InnovationHub biedt innovatieve ondernemers en bestaande marktpartijen de mogelijkheid om vraagstukken omtrent regulering rechtstreeks te bespreken met de toezichthouder, ongeacht of ze onder toezicht staan of niet. Doel van de Hub is om innovatie in de financiële sector te accommoderen.  

Vergunningen per sector
Direct naar informatie over de vergunningen per sector: