Visie DNB Toezicht

De Nederlandsche Bank heeft voor de periode 2014 - 2018 haar strategische visie voor het toezicht op financiële instellingen vernieuwd.

Eens per vier jaar brengt DNB deze visie op toezicht uit. Hierin zet DNB de koers uit voor het toezicht voor de komende jaren. De vier speerpunten in deze visie zijn: een sterke speler in het SSM zijn, scherp op analyse, alert op integriteit en transparant waar mogelijk. Met de visie willen we financiële instellingen informeren over de richting van ons toezicht. De visie is een duidelijke stip op de horizon voor alle betrokken partijen.

In de vorige visie lag vooral de focus op het aanscherping van het toezichtkader, een sterkere instellingsoverstijgende blik, en meer aandacht voor strategie en bedrijfscultuur van financiële ondernemingen. De Visie DNB Toezicht 2014-2018 bouwt voort op de Visie op Toezicht 2010-2014.