Werken bij DNB

Vacatureblok

Volg ons op Twitter!

Nieuws

Mijlpaal: voor het eerst meer pin dan contant in Nederland

In 2015 hebben Nederlandse consumenten voor het eerst meer aankopen met de pinpas betaald dan met contant geld. Gemiddeld rekenden zij de helft van hun aankopen bij winkels, benzinestations, horeca en andere gelegenheden af met de pinpas, 49,5% met contant geld en 0,5% met de creditcard. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Betaalvereniging Nederland en de Nederlandsche Bank naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland in 2015.

Mijlpaal: voor het eerst meer pin dan contant in Nederland

Alternatieve arbeidsinkomensquote is momenteel relatief laag

De gebruikelijke wijze waarop het arbeidsinkomen van zelfstandigen wordt benaderd in de arbeidsinkomensquote (AIQ) – een maatstaf voor het loonaandeel in de toegevoegde waarde – leidt tot een opwaartse vertekening. Sinds de financiële crisis is deze vertekening sterker geworden. In een alternatieve AIQ van bedrijven wordt het arbeidsinkomen van zelfstandigen benaderd door hun gemengde inkomen. Deze alternatieve AIQ ligt momenteel onder zijn langjarig gemiddelde, terwijl de reguliere AIQ zich bevindt boven zijn langjarig gemiddelde.

Alternatieve arbeidsinkomensquote is momenteel relatief laag