Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

06 februari 2017 AlgemeenNieuwsbericht

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 27 januari 2017 bestuurlijke boetes opgelegd aan:

  • Stichting GSFS Pensionfund van EUR 10.000,-,
  • drie feitelijk leidinggevenden van Stichting GSFS Pensionfund van ieder EUR 25.000,-
  • GSFS Asset Management B.V. van EUR 4.977.500,-,
  • een feitelijk leidinggevende van GSFS Asset Management B.V. van EUR 50.000,-

vanwege het overtreden van artikel 116 van de Pensioenwet, dan wel het feitelijk leidinggeven aan deze overtreding, dan wel het medeplegen van deze overtreding, dan wel het feitelijk leidinggeven aan het medeplegen van deze overtreding.

Overtreding

Op grond van artikel 116 van de Pensioenwet is het een pensioenfonds uitsluitend toegestaan activiteiten te verrichten in verband met pensioen en werkzaamheden die daarmee verband houden. DNB heeft vastgesteld dat Stichting GSFS Pensionfund, in bewuste en nauwe samenwerking met GSFS Asset Management B.V., op grote schaal dividendarbitrage activiteiten heeft verricht, waarbij de aankoop van aandelen werd gefinancierd met andere middelen dan de ingelegde premies en de omvang van het belegd vermogen de omvang van de ingelegde pensioenpremies vele malen overschreed. Hiermee hebben het pensioenfonds, en GSFS Asset Management als medepleger, artikel 116 van de Pensioenwet overtreden. Naar het oordeel van DNB hebben de beboete natuurlijke personen feitelijk leiding gegeven aan deze overtredingen.

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtredingen van artikel 116 van de Pensioenwet bedraagt EUR 500.000,-. Bij het bepalen van de hoogte van de bestuurlijke boetes dient DNB in haar overwegingen rekening te houden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van betrokkenen. De bestuurlijke boete voor Stichting GSFS Pensionfund is onder meer in verband met het beperken van schade voor de deelnemers gematigd. Met de bestuurlijke boete voor GSFS Asset Management B.V. wordt mede het door haar met de overtreding behaalde voordeel ontnomen.

Lees hier het volledige boetebesluit van Stichting GSFS Pensionfund en van GSFS Asset Management B.V.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Beschikking Tot Het Opleggen Van Een Bestuurlijke Boete Aan GSFS Asset Management B.V.

1,6MB PDF
Download

Beschikking Tot Het Opleggen Van Een Bestuurlijke Boete Aan Stichting GSFS Pensionfund

1,5MB PDF
Download