Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

03 december 2020 Algemeen

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 7 juli 2020 een bestuurlijke boete opgelegd van EUR 239.000,- aan een natuurlijk persoon. De boete is opgelegd omdat zonder vergunning van DNB beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten zijn verleend in de periode van 15 november 2018 tot in ieder geval 24 juni 2019.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat betreffende persoon, al dan niet tezamen met de (voormalig) door deze persoon gedreven onderneming, van 15 november 2018 tot 1 januari 2019 artikel 2, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt (oud)) en vanaf 1 januari 2019 tot in ieder geval 24 juni 2019 artikel 3, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) heeft overtreden, door zonder vergunning van DNB beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen, te weten het zijn van bestuurder van verschillende ondernemingen.

Het doel van de Wtt (oud) en de Wtt 2018 is het bevorderen van de integriteit van het financiële stelsel door middel van regulering van de trustsector. Om deze doelstelling te bereiken, is onder meer voorzien in gereguleerde toetreding tot de markt door middel van een vergunningstelsel waarbij de vergunning houdende trustkantoren een poortwachtersfunctie hebben. De betreffende persoon heeft zich onttrokken aan het toezicht van DNB door actief te zijn op de gereguleerde markt zonder daarbij de toepasselijke markttoetredingsbepalingen in acht te nemen. Door beroeps- en/of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen - zonder te beschikken over een vergunning van DNB - zijn de doelstellingen van de Wtt (oud) en de Wtt 2018 in gevaar gebracht. 

Lees hier het volledige boetebesluit, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Boete van DNB voor een natuurlijk persoon

155KB PDF
Download