Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

06 februari 2017 Toezicht
DNB Toorop aan het water

*Aangepast op 5 maart 2021

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 27 januari 2017 bestuurlijke boetes opgelegd aan:

◾Stichting GSFS Pensionfund van EUR 10.000,-,

◾drie feitelijk leidinggevenden van Stichting GSFS Pensionfund van ieder EUR 25.000,-,

◾GSFS Asset Management B.V. van EUR 4.977.500,-,

◾een feitelijk leidinggevende van GSFS Asset Management B.V. van EUR 50.000,-

vanwege het overtreden van artikel 116 van de Pensioenwet, dan wel het feitelijk leidinggeven aan deze overtreding, dan wel het medeplegen van deze overtreding, dan wel het feitelijk leidinggeven aan het medeplegen van deze overtreding.

Overtreding

Op grond van artikel 116 van de Pensioenwet is het een pensioenfonds uitsluitend toegestaan activiteiten te verrichten in verband met pensioen en werkzaamheden die daarmee verband houden. DNB heeft vastgesteld dat Stichting GSFS Pensionfund, in bewuste en nauwe samenwerking met GSFS Asset Management B.V., op grote schaal dividendarbitrage activiteiten heeft verricht, waarbij de aankoop van aandelen werd gefinancierd met andere middelen dan de ingelegde premies en de omvang van het belegd vermogen de omvang van de ingelegde pensioenpremies vele malen overschreed. Hiermee hebben het pensioenfonds, en GSFS Asset Management als medepleger, artikel 116 van de Pensioenwet overtreden. Naar het oordeel van DNB hebben de beboete natuurlijke personen feitelijk leiding gegeven aan deze overtredingen.

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtredingen van artikel 116 van de Pensioenwet bedraagt EUR 500.000,-. Bij het bepalen van de hoogte van de bestuurlijke boetes dient DNB in haar overwegingen rekening te houden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van betrokkenen. De bestuurlijke boete voor Stichting GSFS Pensionfund is onder meer in verband met het beperken van schade voor de deelnemers gematigd. Met de bestuurlijke boete voor GSFS Asset Management B.V. werd mede het door haar met de overtreding behaalde voordeel ontnomen.

Procesverloop boete GSFS Asset Management B.V.

GSFS Asset Management B.V. (GSFS AM) heeft tegen de boete bezwaar gemaakt. Bij beslissing op bezwaar van 15 februari 2018 heeft DNB het bezwaar in zoverre gegrond verklaard dat de aan GSFS AM opgelegde boete is verlaagd naar EUR 2.995.353,-. Redengevend hiervoor was dat DNB aan de hand van de op dat moment overgelegde gegevens aannemelijk achtte dat het door GSFS AM behaalde voordeel uitkwam op EUR 2.957.853.

Vervolgens heeft DNB op 28 februari 2019 ambtshalve de boete verlaagd naar EUR 37.500,-, omdat DNB het aan de hand van de hangende beroep overgelegde gegevens niet langer aannemelijk achtte dat het door GSFS AM behaalde voordeel hoger was dan EUR 2 mln, waarmee de boete niet langer mede gebaseerd kon worden op het met de overtreding behaalde voordeel.

Het door GSFS AM tegen deze beslissing op bezwaar ingestelde beroep is door de rechtbank Rotterdam op 12 juni 2019 niet-ontvankelijk verklaard voor zover gericht tegen de hoogte van de door DNB opgelegde boete en het beroep voor het overige ongegrond verklaard.

GSFS AM is op 19 juli 2019 tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Naar aanleiding van het op 11 december 2020 in werking getreden Algemeen Boetetoemetingsbeleid DNB heeft DNB op 5 februari 2021 ambtshalve de aan GSFS Asset Management B.V. opgelegde boete nogmaals verlaagd naar EUR 16.667.

Het CBb heeft nog geen uitspraak gedaan.

Hieronder is het procesverloop schematisch weergegeven.

Procesverloop schematisch weergegeven

Fase Datum Uitkomst
Boetebesluit 27 januari 2017 Boete EUR 4.977.500,-
Beslissing op bezwaar 15 februari 2018 Gedeeltelijk gegrond verklaard, boete verlaagd naar EUR 2.995.353,-
Wijzigingsbesluit 28 februari 2019 Boete verlaagd naar EUR 37.500,-, boete niet langer mede gebaseerd op het met de overtreding behaalde voordeel
Uitkomst beroep 12 juni 2019 Niet-ontvankelijk verklaard voor zover gericht tegen boetehoogte, voor het overige ongegrond verklaard
Hoger beroep ingesteld 19 juni 2019 Hoger beroep loopt nog
Wijzigingsbesluit 5 februari 2021 Boete verlaagd naar EUR 16.667, vanwege toepassing Algemeen Boetetoemetingsbeleid DNB

Lees hieronder het volledige boetebesluit van Stichting GSFS Pensionfund en het volledige boetebesluit van GSFS AM.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Beschikking Tot Het Opleggen Van Een Bestuurlijke Boete Aan GSFS Asset Management B.V.

1,6MB PDF
Download

Beschikking Tot Het Opleggen Van Een Bestuurlijke Boete Aan Stichting GSFS Pensionfund

1,5MB PDF
Download