Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

02 februari 2021 Toezicht
DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 31 augustus 2020 een bestuurlijke boete aan de heer J.H. Wille (Wille) opgelegd van EUR 200.000,-. Deze bestuurlijke boete is opgelegd, omdat Wille zonder een daartoe vereiste vergunning van DNB beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten heeft verleend in de periode van in ieder geval 28 februari 2017 tot in ieder geval 13 maart 2020.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat Wille van in ieder geval 28 februari 2017 tot 1 januari 2019 artikel 2, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt (oud)) en vanaf 1 januari 2019 tot in ieder geval 13 maart 2020 artikel 3, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) heeft overtreden door beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen zonder een daartoe door DNB verleende vergunning.

Het doel van de Wtt (oud) en de Wtt 2018 is het bevorderen van de integriteit van het financiële stelsel door de trustdienstverlening in Nederland te reguleren. Om dit doel te bereiken, is onder meer voorzien in gereguleerde toetreding tot de markt door middel van een vergunningstelsel waarbij de vergunninghoudende trustkantoren als poortwachter fungeren. Wille heeft zich onttrokken aan het toezicht van DNB door actief te zijn op de gereguleerde markt zonder daarbij de toepasselijke markttoetredingsbepalingen in acht te nemen. Door beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen - zonder te beschikken over een daartoe vereiste vergunning van DNB - heeft Wille de doelen van de Wtt (oud) en de Wtt 2018 in gevaar gebracht.

Op 9 oktober 2020 heeft Wille bezwaar gemaakt tegen de opgelegde bestuurlijke boete. DNB zal de beslissing op bezwaar, alsmede de uitkomst daarvan, publiceren op haar website.

Procesverloop

Fase

Datum

Uitkomst

Boetebesluit              

31 augustus 2020

Bestuurlijke boete van EUR 200.000,-

Indiening bezwaarschrift  

9 oktober 2020

 

Beslissing op bezwaar

In behandeling

 

Lees hier het volledige boetebesluit, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 48 van de Wet toezicht trustkantoren 2018 aan de heer J.H. Wille

394KB PDF
Download