Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De wereldwijde crisis rond de coronapandemie heeft ook grote gevolgen voor de wereld van geld, economie en financiën. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt samen met de autoriteiten in binnen- en buitenland de situatie goed in de gaten en neemt maatregelen om de economische schade zo veel mogelijk te beperken.

Wat betekent corona voor onze economie?

In onze laatste tussenraming, die in april verscheen, schrijven we dat 2021 een jaar is met twee gezichten. Door de contactbeperkende maatregelen begint het jaar met een kleine economische krimp. Vanaf de zomer verwachten we een fors herstel, wanneer de maatregelen geleidelijk kunnen worden versoepeld. Over heel 2021 verwachten we dat de Nederlandse economie (het bruto binnenlands product) met 2,2% groeit. Volgend jaar bedraagt de groei naar verwachting 4,2%.

Lees meer over onze laatste ramingen

Gevolgen tot nu toe

In maart verscheen ons jaarverslag over 2020. Hierin blikken we terug op een jaar waarin het coronavirus onze samenleving volledig in zijn greep hield. Vanaf het begin was wel duidelijk dat de economische gevolgen van de coronacrisis groot zouden zijn. En we weten nu ook hóé groot: onze economie kromp vorig jaar met 3,8%, vergelijkbaar met de kredietcrisis in 2009. Inmiddels is het vaccineren begonnen en is er zicht op geleidelijke versoepeling van de beperkingen en dus op herstel van onze economie. Maar een goed en evenwichtig economisch herstel komt niet vanzelf.

Lees meer in ons jaarverslag

Coronacrisis stelt financiële sector op de proef

Tot nu toe heeft de financiële sector de schokken van de coronacrisis kunnen opvangen. Sinds de kredietcrisis van 2008 is het toezicht op banken en de Europese samenwerking hierin verbeterd. Banken hebben daarom voldoende geld in kas en kunnen doorgaan met krediet verlenen aan huishoudens en bedrijven. Maar het blijft van belang ervoor te zorgen dat de economische crisis niet overslaat op de financiële sector. In ons Overzicht Financiële Stabiliteit van 13 oktober 2020 lees je hoe we de economische schade zo veel mogelijk beperken.

Onze collega Jip Italianer over de coronacrisis:

Welke maatregelen hebben we genomen?

Samen met andere financiële autoriteiten in Nederland en Europa, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Europese Centrale Bank (ECB), zetten wij alles op alles om de gevolgen van de coronacrisis zo klein mogelijk te houden. We hebben de banken in maart extra ruimte gegeven om de kredietverlening in stand te houden en eventuele verliezen op te vangen. Dit hebben we gedaan door de buffereis aan banken te verlagen.

Welke maatregelen heeft de Europese Centrale Bank (ECB) genomen?

De ECB heeft ook maatregelen genomen om huishoudens en bedrijven te steunen in deze onzekere tijd. Zo hebben zij het Pandemic Emergency Purchase Programme aangekondigd en maatregelen voor banken zodat de kredietverlening kan blijven doorgaan.