Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De wereldwijde crisis rond de corona-pandemie heeft ook grote gevolgen voor de wereld van geld, economie en financiën. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt samen met de autoriteiten in binnen- en buitenland de situatie goed in de gaten en neemt maatregelen om de economische schade zo veel mogelijk te beperken.

Wat betekent corona voor onze economie?

In de laatste Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten van december 2020 constateren we een diepe economische crisis als gevolg van de coronapandemie, maar minder diep dan gevreesd. In juni 2021 publiceren we onze nieuwe ramingen.

Coronacrisis stelt financiële sector op de proef

Tot nu toe heeft de financiële sector de schokken van de coronacrisis op kunnen vangen. Sinds de kredietcrisis van 2008 is het toezicht op banken en de Europese  samenwerking hierin verbeterd. Banken hebben daarom voldoende geld in kas en kunnen doorgaan met krediet verlenen aan huishoudens en bedrijven. Maar het blijft van belang ervoor te zorgen dat de economische crisis niet overslaat op de financiële sector. In ons Overzicht Financiële Stabiliteit van 13 oktober 2020 lees je hoe we de economische schade zo veel mogelijk beperken.

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten - december 2020

2,4MB PDF
Download

Welke maatregelen hebben we genomen?

Samen met andere financiële autoriteiten in Nederland en Europa, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Europese Centrale Bank (ECB), zetten wij alles op alles om de gevolgen van de coronacrisis zo klein mogelijk te houden. We hebben de banken in maart extra ruimte gegeven om de kredietverlening in stand te houden en eventuele verliezen op te vangen. Dit hebben we gedaan door de buffereis aan banken te verlagen.

Welke maatregelen heeft de Europese Centrale Bank (ECB) genomen?

De ECB heeft ook maatregelen genomen om huishoudens en bedrijven te steunen in deze onzekere tijd. Zo hebben zij het Pandemic Emergency Purchase Programme aangekondigd en maatregelen voor banken zodat de kredietverlening kan blijven doorgaan.