Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De wereldwijde crisis rond de coronapandemie heeft ook grote gevolgen voor de wereld van geld, economie en financiën. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt samen met de autoriteiten in binnen- en buitenland de situatie goed in de gaten en neemt maatregelen om de economische schade zo veel mogelijk te beperken.

Wat zijn de gevolgen voor onze economie tot nu toe?

In maart verscheen ons jaarverslag over 2020. Hierin blikken we terug op een jaar waarin het coronavirus onze samenleving volledig in zijn greep hield. En ook de economische schade was groot. De krimp van onze economie was vergelijkbaar met de kredietcrisis in 2009. Inmiddels is het vaccineren begonnen en is er zicht op geleidelijke versoepeling van de beperkingen en dus op herstel van onze economie. Maar een goed en evenwichtig economisch herstel komt niet vanzelf.

Lees meer in ons jaarverslag

Wat zijn de verwachtingen voor de komende tijd?

In juni verscheen onze laatste ramingen. Hierin schrijven we dat onze economie na de historische krimp van het bruto binnenlands product (bbp) van 3,7% in 2020 vanaf het tweede kwartaal van 2021 krachtig en snel zal herstellen. Het bbp groeit naar verwachting met 3,0% in 2021, 3,7% in 2022 en 1,9% in 2023. Daarbij gaan we ervan uit dat de contactbeperkende maatregelen geleidelijk verder worden verspoeld en dat de maatregelen vanaf volgend jaar niet meer nodig zijn. Op basis van onze raming is het bbp eind 2021 groter dan kort voor de pandemie en gaat het herstel veel sneller dan na de financiële crisis in 2008.

Lees meer over onze laatste ramingen

Wat zijn de risico’s voor de financiële sector?

In mei verscheen ons laatste overzicht van de risico’s voor de financiële stabiliteit. Hierin schrijven wij dat de vooruitzichten voor het economische herstel uit de coronapandemie positief zijn. Maar de kans bestaat dat het herstel vertraging oploopt en de pandemie langer duurt. Hoe langer de crisis duurt, hoe groter de risico’s voor de financiële sector worden. Zo leiden de crisismaatregelen tot een flinke toename van schulden bij overheden en bedrijven. Hierbij neemt het risico toe dat niet iedereen de schulden kan terugbetalen. De koersen op financiële markten zijn tijdens de pandemie verder gestegen en het risico op marktcorrecties is aanwezig. Verder vormt een omslag op de vastgoedmarkten een risico voor huizeneigenaren en de financiële sector.

Lees meer over risico’s voor financiële sector

Onze collega Jip Italianer over de coronacrisis:

Welke maatregelen hebben we genomen?

Samen met andere financiële autoriteiten in Nederland en Europa, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Europese Centrale Bank (ECB), zetten wij alles op alles om de gevolgen van de coronacrisis zo klein mogelijk te houden. We hebben de banken in maart extra ruimte gegeven om de kredietverlening in stand te houden en eventuele verliezen op te vangen. Dit hebben we gedaan door de buffereis aan banken te verlagen.

Welke maatregelen heeft de Europese Centrale Bank (ECB) genomen?

De ECB heeft ook maatregelen genomen om huishoudens en bedrijven te steunen in deze onzekere tijd. Zo hebben zij het Pandemic Emergency Purchase Programme aangekondigd en maatregelen voor banken zodat de kredietverlening kan blijven doorgaan.