Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vijf vragen over Conservatrix - januari 2023

Achtergrond

Begin januari 2023 is de verzekeringsportefeuille van Conservatrix overgedragen aan Waard. Waard is een Nederlandse verzekeraar die onder toezicht staat van DNB.

Gepubliceerd: 03 januari 2023

Gesprek man en vrouw

Vraag 1: Wat betekent de overdracht voor de polishouders van Conservatrix?

De overdracht betekent voor polishouders dat zij - nadat de overdracht is voltooid - verzekerd zijn bij Waard Leven N.V. Daarbij gelden de gewijzigde polisvoorwaarden, dat wil zeggen dat de wijzigingen die door de curatoren zijn gecommuniceerd (en waarvoor de rechter toestemming heeft gegeven) van kracht zijn geworden. Voor alle zaken die verband houden met de polissen (premiebetalingen, uitkeringen etc.) kunnen polishouders terecht bij Waard.

Als polishouders door de wijzigingen van de polisvoorwaarden benadeeld zijn hebben zij daarvoor een restvordering op de failliete boedel. Informatie hierover wordt gegeven door de curatoren.

Meer informatie kan worden gevonden op de website van Conservatrix.

Vraag 2: Hoe houdt DNB toezicht op Waard Leven?

DNB houdt toezicht op iedere Nederlandse entiteit met een verzekeringsvergunning. De basis voor dit toezicht is vastgelegd in de Wet financieel toezicht (Wft). In die wet staan regels over bijvoorbeeld de solvabiliteit. Het doel van de wet is het waarborgen van solide en integere financiële instellingen.

Vraag 3: Waarom heeft DNB in 2020 het faillissement aangevraagd van Conservatrix?

De financiële situatie bij Conservatrix verslechterde in 2019 snel. Er waren te weinig middelen om alle verzekeringsverplichtingen tot het eind van de looptijd te kunnen nakomen. Hoe dit allemaal zo heeft kunnen lopen, is door ons beschreven in een brief die wij op 8 december 2020 na het uitspreken van het faillissement hebben verstuurd aan de minister van Financiën. Daarin is te lezen dat Conservatrix zich tot het uiterste heeft ingespannen om zélf tot herstel te komen van de financiële situatie. Dit bleek helaas niet mogelijk, en ook een verkoop van de onderneming of de portefeuille van Conservatrix bleek niet haalbaar. Daarmee was een faillissement onvermijdelijk.

Vraag 4: Is het faillissement van Conservatrix onderzocht?

Na het faillissement van Conservatrix heeft de minister van Financiën in opdracht van het ministerie en de Raad van Commissarissen van DNB een onafhankelijke Evaluatiecommissie ingesteld. De commissie bestond uit twee leden: Pauline van der Meer Mohr en Roelof Konterman. De commissie kreeg als opdracht mee om onderzoek te doen naar de handelwijze van DNB en het ministerie van Financiën ten aanzien van Conservatrix bij de overdracht aan Trier Holding B.V. en in de periode daarna tot aan het faillissement alsmede naar de toereikendheid van het betreffende wettelijke kader.

Vraag 5: Wat heeft DNB gedaan met de aanbevelingen uit het rapport van de Evaluatiecommissie?

Het rapport bevat goede aanbevelingen gericht op verbetering van het toezicht en het wettelijk kader. De externe evaluatie Conservatrix biedt goede handvatten voor aanscherping van het toezicht. De aanbevelingen gaan over het toezicht op governance en verdienmodellen, internationale samenwerking, informele signalen bij toetsingen, het wegen van (externe) adviezen en versterking van de positie van polishouders. In de brief wordt uitgelegd hoe DNB deze aanbevelingen in het dagelijkse werk uitwerkt.

Ontdek gerelateerde artikelen