Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Waarschuwing van DNB tegen Binance

Nieuws

Gepubliceerd: 18 augustus 2021

DNB Toorop aan het water

18 augustus 2021

De Nederlandsche Bank (DNB) maakt bekend dat Binance* zonder wettelijk verplichte registratie bij DNB cryptodiensten in Nederland aanbiedt. Dat betekent dat Binance in strijd handelt met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en illegaal: (1) diensten aanbiedt voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta, en (2) bewaarportemonnees aanbiedt.

Klanten kunnen hierdoor een verhoogd risico lopen om betrokken te raken bij witwassen of terrorismefinanciering.

Indien u wilt weten of een aanbieder van cryptodiensten onder toezicht van DNB staat kunt u op de website van DNB (Register van aanbieders van cryptodiensten (dnb.nl)) het register raadplegen. Meer informatie over crypto’s vindt u op ‘Wat u moet weten over crypto’s’. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Publieksvoorlichting van DNB 0800 020 1068 (gratis).

--------
* Hieronder verstaat DNB Binance Holdings Limited, als houder van de intellectueel eigendomsrechten, alsmede de entiteiten die onder de naam ‘Binance’ in Nederland cryptodiensten aanbieden (door haar genoemd: ‘Binance Operators’).

Ontdek gerelateerde artikelen