Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB geeft in navolging van de ECB tijdelijke verlichting voor leverage ratio banken op basis van uitzonderlijke omstandigheden coronapandemie

Persbericht

Gepubliceerd: 17 september 2020

ECB gebouw van buitenaf

In navolging van Europese Centrale Bank (ECB) stelt De Nederlandsche Bank (DNB) vast dat er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van de corona pandemie. DNB volgt hiermee voor de minder grote banken in Nederland, die onder haar directe toezicht staan, de vandaag door de ECB voor de grote Europese banken aangekondigde vaststelling van uitzonderlijke omstandigheden en de uit die vaststelling automatisch volgende maatregel voor de berekening, rapportage en openbaarmaking van de zogenoemde ‘leverage ratio’.

Dankzij de maatregel, die geldt tot 27 juni volgend jaar, hoeven banken tijdelijk bepaalde uitzettingen bij de centrale bank (munten, bankbiljetten maar vooral ook bepaalde aangehouden reserves) niet mee te tellen in de berekening, rapportage en openbaarmaking van de leverage ratio. De maatregel is er op gericht de implementatie van het monetaire beleid van de ECB te ondersteunen, aldus de ECB in een vandaag verschenen persbericht.

De leverage ratio van banken geldt als een maatstaf voor de omvang van de totale uitzettingen van een bank ten opzichte van diens eigen vermogen. De ratio is één van de indicatoren die worden gebruikt om een indruk te krijgen in de mate waarin een bank grote schokken kan opvangen. Er is thans geen bindende leverage ratio eis, wel een rapportage- en openbaarmakingsverplichting. Een bindende leverage ratio eis van 3% wordt met de inwerkingtreding van de nieuwe verordening kapitaalvereisten op 28 juni 2021 van kracht.

Het besluit om uitzettingen bij de centrale bank voorlopig niet mee te tellen, pakt gunstig uit voor de ruimte die banken hebben om kredieten te verstrekken. De ECB verwacht dat de tijdelijke maatregel de geaggregeerde leverage ratio met 0,3 procentpunt verbetert.

Na het van kracht worden op 28 juni 2021 van de nieuwe verordening, zullen de ECB en DNB opnieuw vast kunnen stellen of er uitzonderlijke omstandigheden zijn die aanleiding geven tot een zelfde maatregel voor een periode van maximaal twaalf maanden. In dat geval zal de leverage ratio eis van 3% verhoogd worden teneinde te compenseren voor de dan eventueel toegestane uitzondering van bepaalde centralebankblootstellingen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 020-5243100, 06-524 96 961).

Ontdek gerelateerde artikelen