Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB activeert depositogarantiestelsel voor klanten van Amsterdam Trade Bank N.V.

Persbericht

Gepubliceerd: 22 april 2022

Station Rai Zuid-as

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 22 april 2022 besloten tot toepassing van het depositogarantiestelsel voor rekeninghouders van Amsterdam Trade Bank N.V. (ATB). DNB is namens de overheid uitvoerder van de Nederlandse Depositogarantie.

Op 22 april 2022 heeft de rechtbank Amsterdam het faillissement van Amsterdam Trade Bank N.V. uitgesproken. Vervolgens heeft DNB het depositogarantiestelsel voor rekeninghouders van ATB geactiveerd. Daarmee kunnen in aanmerking komende rekeninghouders met rekeningen bij ATB, onder andere handelend onder de naam FIBR,  een vergoeding opvragen.

Lees voor meer informatie over de faillissementsaanvraag de brief van DNB aan de minister van Financiën, die zij met een eigen toelichting heeft doorgestuurd naar de Tweede Kamer.

Wat kunnen rekeninghouders verwachten?

DNB zal aan de in aanmerking komende rekeninghouders van ATB het door de Nederlandse Depositogarantie gedekte bedrag uitkeren tot maximaal EUR 100.000 per persoon. Er is een aanvullende garantie voor geld op rekening(en) dat tijdelijk wordt aangehouden in verband met de aankoop en verkoop van een eigen woning tot maximaal EUR 500.000. Meer informatie over de depositogarantie voor ATB is te vinden op www.dnb.nl.

Alle rekeninghouders van ATB ontvangen spoedig per post bericht over de activering van het depositogarantiestelsel en nadere informatie over de wijze waarop de vergoeding door DNB zal worden uitbetaald.

DNB opent binnen 10 werkdagen een webportaal op haar website www.dnb.nl. Hier kunnen rekeninghouders aangeven op welke rekening zij hun vergoeding wensen te ontvangen. Daarnaast kunnen rekeninghouders ook gebruik maken van een formulier om de rekening waarop zij hun vergoeding wensen te ontvangen door te geven aan DNB. Na het doorgeven van deze rekening maakt DNB de vergoeding binnen enkele werkdagen over.

Rekeninghouders die niet woonachtig zijn in Nederland kunnen de rekening waarop zij hun vergoeding wensen te ontvangen via een formulier doorgeven aan DNB. Beide formulieren worden door DNB beschikbaar gesteld.

Aantal rekeninghouders ATB

ATB is actief in Nederland sinds 1994. De bank heeft ruim 23.000 particuliere rekeninghouders, van wie het merendeel woonachtig is in Nederland. Bijna  6.000 klanten wonen in Duitsland. Het totale door het depositogarantiestelsel gegarandeerde bedrag is ongeveer EUR  700 miljoen. Het bedrag dat nodig is om rekeninghouders te compenseren kan volledig gefinancierd worden uit het Depositogarantiefonds dat sinds 2016 door de gezamenlijke banken in Nederland wordt opgebouwd en inmiddels een omvang heeft van meer dan EUR 3 miljard.

Activatie beleggerscompensatie

Naast het Depositogarantiestelsel wordt ook het Beleggerscompensatiestelsel geactiveerd. ATB heeft namelijk ook een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten. Het Beleggerscompensatiestelsel voorziet onder bepaalde voorwaarden in een dekking tot EUR 20.000 per persoon van gelden en/of financiële instrumenten die aan ATB zijn toevertrouwd voor het verlenen van beleggingsdiensten. DNB zal hier als uitvoerder van het Beleggerscompensatiestelsel binnenkort meer informatie over geven via www.dnb.nl.

Meer informatie voor klanten ATB

Op de website van DNB www.dnb.nl worden rekeninghouders op de hoogte gehouden van de voortgang van het Depositogarantiestelsel en Beleggerscompensatiestelsel voor ATB. Rekeninghouders kunnen eventueel ook contact opnemen met de afdeling Publieksvoorlichting van DNB, telefoon: 0800-020 1068 (gratis) of + 31 20 5249111 (vanuit het buitenland). E-mail: info@dnb.nl. De publieksvoorlichting is geopend op zaterdag 23 april en zondag 24 april van 10.00 tot 17.00 uur. Daarna is Publieksvoorlichting geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 19.00 uur.

Ontdek gerelateerde artikelen