Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Weerbare banken hebben ruimte voor stevige impuls aan ambities

Persbericht

Nederlandse banken zijn financieel weerbaar, mede dankzij de gestegen rente. Dat geeft ruimte om een stevige impuls te geven aan hun ambities op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en de strijd tegen het witwassen. Tegelijkertijd kunnen toenemende concurrentie door digitalisering, grotere vluchtigheid van spaardeposito’s, en een mogelijke verslechtering van het risicobeeld de rugwind doen omslaan in tegenwind. Het is dan ook van belang dat banken hun eigen koers onderbouwd en verantwoord blijven kiezen, en zich daarbij steeds bewust zijn van de maatschappelijke verwachtingen over hun rol.

Gepubliceerd: 28 november 2023

Twee werknemers van een zonnepanelenfabriek in Nederland.

Dat zei onze directeur Toezicht Steven Maijoor vanochtend op een persbijeenkomst bij de presentatie van een nieuwe DNB-studie over de stand van zaken in de Nederlandse bankensector, getiteld ‘Banken in beweging - Kansen en uitdagingen in tijden van hogere rente, digitalisering en verduurzaming’.

Op de bijeenkomst presenteerde voorzitter-directeur Toezicht Else Bos daarnaast de jaarlijkse publicatie ‘Toezicht in beeld 2023 - 2024’. Daarin geven wij aan wat er in het afgelopen jaar is bereikt, en wat in de komende periode verwacht wordt voor wat betreft de speerpunten van ons toezicht: technologische ontwikkeling, duurzaamheid en financieel-economische criminaliteit.

Nieuw pensioenstelsel

De implementatie van het nieuwe pensioenstelsel speelt de komende jaren een hoofdrol in ons toezicht, zo melden wij in onze vooruitblik. Zo richten wij ons op de beoordeling van overbruggingsplannen, de operationele voorbereiding van de transitie en de beoordeling van de eerste invaarbesluiten. We verwachten in 2024 tientallen overbruggingsplannen te ontvangen. Daarnaast zijn de eerste pensioenfondsen in een vergevorderd stadium van besluitvorming en hebben aangegeven per 1 januari 2025 te willen invaren. De huidige schatting is dat de meeste invaarbesluiten in 2025 en 2026 zullen volgen.

Aanscherping risicomanagement

In de nieuwe bankenstudie stellen we vast dat Nederlandse banken voorop lopen in digitalisering, maar dat het verzilveren van de kansen de beheersing van cyberrisico’s vereist en dat de privacy van klanten  geborgd is. Ook de brede toegankelijkheid van de bancaire dienstverlening moet geborgd zijn, gegeven de uitdaging voor banken om een grote groep klanten te blijven bedienen die moeite heeft met digitaal bankieren en betalen. Tegelijkertijd draagt de digitalisering bij aan de grotere vluchtigheid van spaardeposito’s. Samen met de rentegevoeligheid van spaarders en de verhoogde renterisico’s in de kredietportefeuille, noopt dat tot een verdere aanscherping van het risicomanagement.

Einde Persbericht

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 06-524 96 961).

DNB-studie ‘Banken in beweging - Kansen en uitdagingen in tijden van hogere rente, digitalisering en verduurzaming’

736KB PDF
Download DNB-studie ‘Banken in beweging - Kansen en uitdagingen in tijden van hogere rente, digitalisering en verduurzaming’

Toezicht in beeld 2023 - 2024

555KB PDF
Download Toezicht in beeld 2023 - 2024

Ontdek gerelateerde artikelen