Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Nederlandse beleggers bezitten minder Nederlands staatspapier

Nieuws

Een steeds kleiner deel van de Nederlandse staatsschuld is in handen van Nederlandse private beleggers. In het derde kwartaal van 2019 belegden deze partijen EUR 90,8 miljard (nominaal), tegenover EUR 93,2 miljard in het tweede kwartaal van 2019, een afname van 2,5% (k-o-k). In de afgelopen vijf jaar zijn de posities trendmatig gedaald.

Gepubliceerd: 07 februari 2020

Een steeds kleiner deel van de Nederlandse staatsschuld is in handen van Nederlandse private beleggers. In het derde kwartaal van 2019 belegden deze partijen EUR 90,8 miljard (nominaal), tegenover EUR 93,2 miljard in het tweede kwartaal van 2019, een afname van 2,5% (k-o-k). In de afgelopen vijf jaar zijn de posities trendmatig gedaald.

Bron: statistieken DNB

Bij De Nederlandsche Bank stellen we onafhankelijk statistieken op over de Nederlandse financiële sector en economie. Dit artikel is gebaseerd op die cijfers. Meer informatie over onze statistieken en alle dashboards vind je op de Statistiek homepage.

Banken bouwen posities in Nederlandse staatsschuld af

De afname van het Nederlandse private bezit in Nederlands staatspapier wordt verklaard door het afbouwen van posities van banken. Waar Nederlandse banken in het derde kwartaal van 2019 6,0% van het staatspapier aanhielden (EUR 19 miljard), was dit eind 2014 12,1% van de uitstaande schuld (EUR 42 miljard). In het derde kwartaal van 2019 bouwden banken hun posities met EUR 1,4 miljard af, een daling van 7,2% (k-o-k). In juli 2018 vonden er grote aflossingen door de staat plaats welke niet zijn herinvesteerd door banken in Nederlands staatspapier. Voor beleggingsinstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen was het aangehouden aandeel van de staatsschuld stabiel over 2014K4-2019K3, rond de 23%. Voor deze groep beleggers daalden de posities in de Nederlandse staat naar EUR 72,6 miljard in het derde kwartaal van 2019, tegenover EUR 79,8 miljard eind 2014.

Afname het sterkst bij langlopend staatspapier

Vooral staatspapier met een lange looptijd wordt relatief veel door Nederlandse beleggers aangehouden. Eind 2014 belegden Nederlandse private partijen EUR 39,1 miljard in staatspapier met een resterende looptijd van meer dan tien jaar. In het derde kwartaal van 2019 was dit afgenomen met EUR 9,6 miljard tot EUR 29,5 miljard. Uitgedrukt in percentage van de uitstaande schuld kromp het bezit van langlopend papier van 75% eind 2014 tot 48% in het derde kwartaal van 2019. Ook in het derde kwartaal namen de posities af met ruim EUR 1,2 miljard, een daling van 3,9% (k-o-k). Voor staatspapier met een resterende looptijd van 5 tot 10 jaar is het aandeel ook gedaald van 42% eind 2014 naar 22% in 2019K3 met een afname in waarde van EUR 22,3 miljard naar EUR 18,2 miljard in het derde kwartaal van 2019. In dit segment hebben vooral Nederlandse banken hun posities sinds eind 2014 afgebouwd (minus EUR 17,6 miljard).

Meer informatie

DNB publiceert elk kwartaal gegevens over het houderschap van Nederlands staatspapier. De tabellen bevatten nadere informatie over de verdeling van het houderschap. De gegevens zijn gebaseerd op directe statistische rapportages op basis van een steekproef en zijn niet opgehoogd.

  • Tabel 4.3.1 - Houderschap staatspapier