Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

ECB start met harmonisatie van statistiekrapportages

Nieuws

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vorige week een volgende stap gezet richting de ontwikkeling van een geïntegreerd rapportagekader (Integrated Reporting Framework – IReF). Met dit geharmoniseerde statistische rapportagesysteem kunnen banken hun statistische gegevens gemakkelijker aan het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) rapporteren. Door optimaal gebruik te maken van digitalisering en een geavanceerde productie-inrichting zal het nieuwe systeem hun rapportagelast bovendien verminderen. Ook kunnen beleidsmakers dergelijke gegevens in het nieuwe systeem eenvoudiger analyseren en vergelijken.

Gepubliceerd: 22 december 2021

ECB

Na een sectorbrede consultatie start de ECB nu de ontwerpfase van het project, dat naar verwachting in 2027 in gebruik wordt genomen. Tijdens de ontwerpfase kunnen de rapporterende banken en het ESCB de nodige technische voorbereidingen treffen.

Het IReF waarborgt een eenduidige interpretatie van de statistische begrippen en standaardiseert de informatie die banken aan hun eigen centrale banken moeten verstrekken. In het kader van de consultatie is de banken gevraagd om de kosten en baten van het systeem tegen elkaar af te wegen. Ongeveer twee derde was van mening dat de baten opwegen tegen de kosten. De meeste Nederlandse banken hebben in het voorjaar van 2021 een bijdrage geleverd aan deze kosten baten analyse.

Een van de volgende stappen in het project is het opstellen van een ECB-verordening, die naar verwachting in 2024 wordt aangenomen. Tegelijkertijd zal het ESCB blijven samenwerken met de Europese Bankautoriteit (EBA), de Europese Commissie (EC) en de Single Resolution Board (SRB) bij het harmoniseren van de rapportages van alle statistische, prudentiële en resolutiegegevens die banken aan de Europese autoriteiten moeten verstrekken.

Bron: statistieken DNB

Bij De Nederlandsche Bank stellen we onafhankelijk statistieken op over de Nederlandse financiële sector en economie. Dit artikel is gebaseerd op die cijfers. Meer informatie over onze statistieken en alle dashboards vind je op de Statistiek homepage.

Ontdek gerelateerde artikelen