DNB in Caribisch Nederland

DNB zet zich in voor een veilig en betrouwbaar betalingsverkeer in Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hier brengt DNB dollarbiljetten en munten in omloop.

In Caribisch Nederland brengt DNB dollarbiljetten en munten in omloop.

DNB en dollars op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

DNB brengt US dollars in omloop op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij vormen samen Caribisch Nederland. Hier is de dollar het wettig betaalmiddel, sinds 1 januari 2011. De drie eilanden zijn openbare lichamen binnen het Nederlandse staatsbestel sinds de staatkundige hervormingen van 10 oktober 2010. Zij kozen toen niet voor de euro maar voor de US dollar als betaalmiddel. Met reden. Zo gaat de in- en uitvoer vooral naar landen die de US-dollar of een daaraan gekoppelde munt hebben. Ook komt het merendeel van de toeristen op deze eilanden uit het dollargebied.

DNB en betalen in Caribisch Nederland

DNB is verantwoordelijk voor de goede werking van het betalingsverkeer in Caribisch Nederland. Zo brengt DNB de US dollarbiljetten en munten in omloop en bewaakt de kwaliteit daarvan. DNB zet zich in voor de efficiëntie van het betalingsverkeer:

  • het bevorderen van elektronische betalingen
  • het ontmoedigen van het gebruik van cheques.

DNB en toezicht in Caribisch Nederland

Ook houdt DNB toezicht op financiële ondernemingen in Caribisch Nederland. Dat doet DNB samen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Het gaat om drie soorten toezicht: prudentieel toezicht (solvabiliteit en liquiditeit), integriteittoezicht en gedragstoezicht.

Benieuwd naar het toezicht en de betalingen op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba?