Crypto’s en digitaal centralebankgeld

Bitcoins, Ether en Libra: crypto’s zijn er in soorten en maten. DNB ziet kansen én risico’s. En centrale banken doen onderzoek naar de uitgifte van Europees digitaal centralebankgeld.

Crypto's

Europees digitaal centralebankgeld

Een digitale centralebankmunt (central bank digital currency – CBDC) kan ervoor zorgen dat mensen met geld van de centrale bank kunnen blijven betalen, zelfs als contant geld op den duur zou verdwijnen. Daarom doet de ECB nu onderzoek naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van Europees digitaal centralebankgeld. Maar er is nog geen besluit genomen.

Internationaal onderzoek


De ECB doet mee in een internationale onderzoeksgroep. Samen met de centrale banken van Canada, Japan, Engeland, Zweden en Zwitserland en de BIS. Zij verkennen de mogelijkheden van digitaal centralebankgeld in deze landen, en kijken daarbij in het bijzonder naar:

  • economische, functionele en technische vormgeving en het gebruik van CBDC in de internationale praktijk
  • kennisdeling op het gebied van nieuwe technologieën.

Deze internationale groep deelt kennis en onderzoekservaringen. Lees meer over dit initiatief van centrale banken.

Onderzoek DNB

Ook DNB doet onderzoek naar de mogelijkheden voor de uitgifte van Europees digitaal centralebankgeld. Daarbij kijkt DNB naar de doelen, randvoorwaarden en ontwerpkeuzes. DNB vindt het belangrijk dat geld van een centrale bank beschikbaar blijft voor iedereen in Nederland. In ons land wordt namelijk weinig cash betaalt in vergelijking met andere Europese landen. Indien het Eurosysteem gaat besluiten tot experimenten met concretere vormen van CBDC, dan is DNB bereid daarbij een voortrekkersrol te spelen. Nederland biedt daarvoor een goede proeftuin.

Bitcoins

De meest bekende crypto’s zijn bitcoin en ether. Investeren in crypto’s is riskant. De waarde kan namelijk heel snel op en neer gaan. Ook is het niet altijd duidelijk welke partijen ze uitgeven en beheren. Als een partij failliet gaat, is er geen garantiestelsel. Centrale banken ondersteunen alleen hun eigen valuta’s. Zo wordt de euro gedekt door de ECB en de dollar door de Fed. Maar niemand dekt de bitcoin of andere crypto’s. DNB waarschuwt dan ook voor de risico’s van crypto-investeringen. Maar het is niet de taak van DNB om een verbod op te leggen.

Libra

Stablecoins zoals tether en libra zijn een nieuw soort crypto. De tether is al op de markt, de libra van Facebook is nog in ontwikkeling. Stablecoins worden gedekt door een mandje activa. Dat zijn bijvoorbeeld dollars, euro’s en staatspapier. Dat moet hun waarde stabieler maken dan die van de bitcoin. DNB ziet kansen voor dit soort crypto’s, omdat je daarmee sneller en goedkoper buitenlandse betalingen kan doen. En ze zijn op grote schaal te gebruiken. Tegelijkertijd ziet DNB veel risico’s: witwassen, belastingontduiking, privacy, mededinging, en consumentenbescherming.

Toezicht DNB

Crypto’s zijn kwetsbaar voor financieel-economische criminaliteit. Bijvoorbeeld witwassen en terrorismefinanciering. Daarom geldt de vijfde Europese anti-witwasrichtlijn nu ook voor:

  • de platformen voor de omwisseling van crypto’s naar fiatgeld
  • aanbieders van cryptobewaarportemonnees.

Al deze partijen moeten zich bij DNB registreren. DNB controleert of ze zich houden aan de normen van de antiwitwaswetgeving. Maar een registratie betekent niet dat ze ook een vergunning krijgen van DNB. Ze staan niet onder volledig toezicht. Er is dan ook geen garantiestelsel.

Video "Petra Hielkema - Crypto’s en digitaal centralebankgeld "