DNB en eurobankbiljetten

Schone, gave én echte eurobankbiljetten: daar rekent u op. De Nederlandsche Bank (DNB) zet zich daarvoor in. Zo geeft DNB nieuwe biljetten uit. Ook controleert DNB de gebruikte biljetten op echtheid, beschadiging en vervuiling. Verder is DNB nauw betrokken bij het ontwerp van nieuwe biljetten. En natuurlijk werkt DNB mee in de bestrijding van valsemunterij.

DNB geeft de eurobankbiljetten uit

Eurobankbiljetten en eurolanden

De uitgifte, controle en het ontwerp van eurobankbiljetten: dat alles doet DNB niet alleen. DNB werkt in Europees verband. Samen met de Europese Centrale Bank (ECB) en de andere centrale banken van de 19 eurolanden: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slovakije en Spanje.

Eurobankbiljetten: 7 soorten biljetten

DNB geeft zeven verschillende eurobankbiljetten uit.

Wereldwijd zijn 22 miljard eurobankbiljetten in omloop, met een totale waarde van ruim EUR 1.200 miljard. De eurobankbiljetten worden gebruikt door 338 miljoen Europeanen in 19 eurolanden. In Nederland zijn er 300 à 400 miljoen in omloop. Er zijn zeven verschillende eurobankbiljetten: van 5, 10, 20, 50, 100, 200 en 500 euro. Elk biljet heeft weer een andere grootte, kleur en ontwerp. Lees meer over het ontwerp van de biljetten.

500-eurobankbiljet

DNB stopt met de uitgifte van het 500-eurobiljet

De ECB heeft besloten te stoppen met de uitgifte van de 500-eurobankbiljetten. Vanaf 27 januari 2019 geeft DNB geen 500-eurobankbiljetten meer uit. Wel zal het 500-eurobankbiljet zijn waarde behouden. Voor vragen kunt u altijd terecht bij DNB.

Omwisselen eurobankbiljetten

Bij DNB kunt u eurobankbiljetten omwisselen. Bijvoorbeeld een 100-eurobankbiljet voor vijf 20-eurobankbiljetten. Gaat het om meer dan EUR 2.000? Dan moet u eerst een verzoek voor omwisseling mailen naar:omwisselverzoek@dnb.nl.

DNB behandelt elk verzoek zorgvuldig. DNB controleert of de biljetten echt zijn. En gaat na of u op een sanctielijst voorkomt. U krijgt ook vragen over:

  • waar het geld vandaan komt
  • de reden voor het omwisselen van een biljet.

Wel of geen omwisseling

U kunt de eurobankbiljetten alleen omwisselen als aan alle voorwaarden wordt voldaan. DNB wisselt geen eurobankbiljetten om als er reden is om aan te nemen dat er sprake is van een strafbaar feit. Denk aan witwassen, diefstal of drugshandel. U kunt bezwaar maken tegen dit besluit.

Let op: DNB kan verplicht zijn een verdachte transactie te melden bij de Financial Intelligence Unit. DNB kan de door u ingeleverde biljetten inhouden als er sprake is van een strafbaar feit. In dat laatste geval kunnen de biljetten worden overgedragen aan de opsporingsautoriteiten.