Beschadigde biljetten

Is een eurobankbiljet per ongeluk beschadigd? Als meer dan de helft van het biljet over is, krijgt u de waarde vergoed van DNB. Is er minder dan de helft over van het eurobankbiljet? Dan krijgt u geen vergoeding. Tenzij er iets bijzonders is gebeurd: kijk verder bij ‘Uitzonderingen’.

Met beschadigde eurobankbiljetten naar DNB

Is uw eurobankbiljet beschadigd, maar is er nog wel meer dan 50% over? U kunt met deze licht beschadigde biljetten langskomen bij DNB. Of stuur de beschadigde biljet(ten) op. Met daarbij het formulier 'Aanvraag voor vervanging van beschadigde eurobankbiljetten'. Binnen drie maanden krijgt u het bedrag overgemaakt op uw rekening.

Zwaar beschadigde eurobankbiljetten: geen vergoeding

Is minder dan de helft over van het beschadigde eurobankbiljet? Dan krijgt u doorgaans geen vergoeding. Maar DNB maakt wel uitzonderingen. Is een eurobankbiljet met opzet beschadigd? In dat geval vergoedt DNB de waarde niet.

DNB kan een licht verbrand eurobankbiljet soms toch nog vergoeden.

Uitzonderingen

Een voorbeeld: door brand is het grootste deel van een eurobankbiljet vernietigd. Als u dit kunt aantonen, dan krijgt u van DNB de waarde van de verbrande biljetten vergoed. In dat geval kunt u deze zwaar beschadigde biljetten langsbrengen bij DNB: neem uw legitimatiebewijs mee! Of stuur de zwaar beschadigde biljet(ten) op, met het formulier Aanvraag voor vervanging van beschadigde eurobankbiljetten. Voeg daarbij ook een bewijs van de brand of andere gebeurtenis, waarbij uw biljetten zwaar vernietigd zijn.

DNB controleert biljetten op beschadigingen

DNB controleert regelmatig de gebruikte eurobankbankbiljetten op echtheid, beschadiging en vervuiling. Jaarlijks vernietigt DNB 100 miljoen bankbiljetten omdat ze te vies, beschadigd of versleten zijn. Lees verder over de controle van bankbiljetten.