Eurobiljet namaken: de regels

De ECB bepaalt de voorwaarden voor het namaken (reproduceren) van eurobankbiljetten. De ECB heeft namelijk het auteursrecht.

Reproducties die verboden zijn

Groot spandoek van 10-eurobiljet: dat mag volgens de regels van DNB.

Verboden zijn alle reproducties die ‘net echt lijken’ en daarom verward kunnen worden met echte eurobankbiljetten. Het is dus niet toegestaan om biljetten één op één te kopiëren.

Reproducties die DNB toestaat

Zolang reproducties in reclame-uitingen of in illustraties niet kunnen worden aangezien voor echte bankbiljetten, is voor hun gebruik geen voorafgaande toestemming van DNB nodig.

Een paar voorbeelden van reproducties die zijn toegestaan:

  • Reproducties die aan één zijde zijn bedrukt, met afmetingen die afwijken van de gangbare: minstens 125% of hoogstens 75% van de lengte en breedte van een echt eurobankbiljet.
  • Reproducties die aan beide zijden zijn bedrukt, met afmetingen die sterk afwijken van de gangbare: minstens 200% of hoogstens 50% van de lengte en breedte van een echte eurobankbiljet.

Bij twijfel kunt u DNB of de ECB vragen of een bepaalde reproductie wordt toegestaan.

Lees meer over de regels: