DNB en eurobankbiljetten

Schone, gave én echte eurobankbiljetten: daar rekent u op. De Nederlandsche Bank (DNB) zet zich daarvoor in. Zo geeft DNB nieuwe biljetten uit. Ook controleert DNB de gebruikte biljetten op echtheid, beschadiging en vervuiling. Verder is DNB nauw betrokken bij het ontwerp van nieuwe biljetten. En natuurlijk werkt DNB mee in de bestrijding van valsemunterij.

DNB geeft de eurobankbiljetten uit

Eurobankbiljetten en eurolanden

De uitgifte, controle en het ontwerp van eurobankbiljetten: dat alles doet DNB niet alleen. DNB werkt in Europees verband. Samen met de Europese Centrale Bank (ECB) en de andere centrale banken van de 19 eurolanden: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slovakije en Spanje.

Eurobankbiljetten: 7 soorten biljetten

DNB geeft zeven verschillende eurobankbiljetten uit.

Wereldwijd zijn twintig miljard eurobankbiljetten in omloop, met een totale waarde van ruim EUR 1.000 miljard (2016). De eurobankbiljetten worden gebruikt door 338 miljoen Europeanen in 19 eurolanden. In Nederland zijn er 300 à 400 miljoen in omloop. Er zijn zeven verschillende eurobankbiljetten: van 5, 10, 20, 50, 100, 200 en 500 euro. Elk biljet heeft weer een andere grootte, kleur en ontwerp. Lees meer over het ontwerp van de biljetten.

500-eurobankbiljet

DNB stopt met de uitgifte van het 500-eurobiljet

De ECB heeft besloten te stoppen met de uitgifte van de 500-eurobankbiljetten. Vanaf 27 januari 2019 geeft DNB geen 500-eurobankbiljetten meer uit. Wel zal het 500-eurobankbiljet zijn waarde behouden. Voor vragen kunt u altijd terecht bij DNB.