Sorteren biljetten

DNB controleert regelmatig de gebruikte eurobankbankbiljetten op echtheid, beschadiging en vervuiling. DNB controleert jaarlijks 300 miljoen biljetten. Ook de commerciële banken controleren miljoenen biljetten.

DNB controleert jaarlijks 300 miljoen biljetten

Biljetten goed- en afkeuren

Het sorteren van bankbiljetten gebeurt met supersnelle sorteermachines. Die kunnen ongeveer 2.000 biljetten per minuut controleren op echtheid en geschiktheid. DNB brengt de goedgekeurde biljetten opnieuw in omloop. Vuile en beschadigde biljetten worden versnipperd en vervangen door nieuwe. De valse biljetten gaan naar het Nationaal Analyse Centrum (NAC) van DNB voor registratie en verdere analyse.

Geldautomaten

Elk eurobankbiljet dat u uit de geldautomaat haalt, is eerst gecontroleerd. Banken, winkeliers en andere geldverwerkers vullen de geldautomaten. Voor de controle van de gebruikte biljetten gebruiken zij speciale sorteermachines. Deze machines worden ieder jaar getest en de partijen moeten voldoen aan de regels van de Europese Centrale Bank (ECB). Een overzicht van de geteste machines vindt u op de site van ECB.

Biljetten vernietigen

Vieze en versleten biljetten worden vernietigd door DNB.

DNB vernietigt jaarlijks zo’n 80 miljoen bankbiljetten omdat ze te vies, beschadigd of versleten zijn. De sorteermachines van DNB zijn ingesteld op basis van Europese standaarden. Er zijn zeer exacte maatstaven voor de maximaal toelaatbare vervuiling, slijtage en beschadiging. Zo is een piepklein stukje plakband nog acceptabel. Maar een groot stuk plakband is reden om het biljet af te keuren voor hergebruik. En als een verticaal scheurtje meer dan 8 mm meet, dan wordt het biljet afgekeurd.

Van alle biljetten die bij DNB door de sorteermachines gaan, wordt ongeveer 25% afgekeurd en vernietigd. Een derde van die biljetten wordt afgekeurd omdat ze ezelsoortjes hebben; ruim een kwart omdat ze te vies zijn. Andere redenen kunnen zijn: er zit plakband op, of vlekken, of graffiti.

Publiek oordeel over eurobankbiljetten

DNB controleert de gebruikte biljetten op beschadigingen.

Hoe kritisch is het publiek over de eurobankbiljetten? DNB onderzoekt dat regelmatig. Uit DNB-onderzoek blijkt dat het publiek tevreden is over de kwaliteit van de biljetten. De meeste mensen vinden de biljetten (erg) schoon.

Uit eerder onderzoek blijk daarnaast dat drie van de vier respondenten geen bezwaar heeft tegen wat graffiti op een biljet. En een ezelsoor is helemaal niet erg, zo vindt de meerderheid (ruim 80%). Terwijl het de respondenten niet veel kan schelen of een biljet slap aanvoelt, zijn ze zeer kritisch over beschadigingen. En daar zijn zij heel eensgezind over. Een biljet met een piepklein scheurtje kan er nog mee door, maar een iets grotere beschadiging wijzen ze af. Biljetten waar een stukje af is, vinden de respondenten helemaal niets. Ook zeer vuile biljetten verwerpen zij massaal. Lees meer over het DNB-onderzoek.

U heeft een beschadigd eurobankbiljet

Is uw bankbiljet per ongeluk beschadigd geraakt? DNB kan dit vergoeden als meer dan de helft over is.