Valse biljetten

Vermoed u dat een biljet vals is? Neem dit biljet niet aan. Een vals biljet is niets waard. Als u het geaccepteerd heeft, geef het dan niet expres weer uit. Betalen met een vals biljet is strafbaar.

Met een vals biljet kunt u terecht bij:

De politie: als u zich herinnert waar en/of van wie u het biljet heeft gekregen. U ontvangt een bewijs van afgifte. Stelt de politie vast dat het biljet wel echt is, dan krijgt u uw biljet of de tegenwaarde terug.

Uw bank of DNB: als u niet weet waar u het biljet heeft ontvangen, dan kunt u ermee naar uw bank of DNB. Wordt later vastgesteld dat het biljet echt is, dan krijgt u de tegenwaarde terug. Opsturen naar DNB kan ook. Gebruik hiervoor het formulier ‘Aanbieden verdachte eurobankbiljetten’.

Let op:U moet altijd eerst een afspraak maken voordat u naar de kas kan komen.Klik hier voor meer informatie.

DNB biedt handige apps om de echtheid te controleren
TIP: Blijf altijd alert en controleer een biljet voordat u het aanneemt. U kunt de echtheid van een biljet controleren door te kijken, voelen en kantelen. Zo komen de verschillende echtheidskenmerken aan het licht. Ook zijn er handige apps en speciale detectieapparatuur. Lees meer over hoe u een vals biljet kunt herkennen.

DNB registratie aantal valse eurobankbiljetten

Benieuwd naar het aantal vervalsingen? DNB publiceert elk half jaar de laatste cijfers. In 2019 zijn in Nederland 38.900 valse eurobankbiljetten onderschept en geregistreerd. Wereldwijd daalde het aantal valse eurobankbiljetten in 2019 naar 559.000 valse biljetten. Dat is 0,7 % minder dan in 2018. In totaal zijn er meer dan 22 miljard echte eurobankbiljetten in omloop. De kans op een vals exemplaar is dan ook klein.